Video: Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de?

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

2 maj 2019 hade de en träff i Stockholm där de diskuterade social hänsyn i offentlig upphandling. Presentationerna spelades in och kan ses via länken nedan. Där kan man också ladda ner bilderna som användes.

 https://www.sns.se/aktuellt/sysselsattningskrav-i-offentliga-upphandlingar/