Vad är social hänsyn?

För leverantörer

Social hänsyn i upphandling innebär att man som företag får kontakt med kommunens medarbetare som hjälper arbetssökande till självförsörjning. Som företag berättar man om arbetsuppgifterna och sina rekryteringsbehov och kommunen finner sådana arbetssökande och hjälper till med att arbetssökande kan få anställning.

För jobbmäklare

Medarbetare som arbetar inom Göteborgs Stad med att ta kontakt med företag för att prata med dessa om de arbetssökande personerna kommunen arbetar med har titeln jobbmäklare. Jobbmäklare kan använda sig av social hänsyn i upphandling som en väg in för att prata med ett företag som vunnit upphandling med staden.

För upphandlare

Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för att referera till särskilda kontraktsvillkor. Särskilda kontraktsvillkor avseende samhällsansvar och social hållbarhet. Social hänsyn kan vara till exempel sysselsättning, arbetsvillkor, tillgänglighet och etiska villkor.

Ring stödfunktionen på 031-366 37 00 för att få stöd.