Utbildningssatsning med stöd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) stödjer utbildningssatsning som tillkommit i dialog mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och stödfunktionen för social hänsyn.

20140611 040

Tidigare i höst beslutade Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna att avsätta resurser för att skapa ett 50-tal utbildningsplatser för arbetslösa försörjningsstödstagare som tillhör målgruppen utrikes födda. Satsningen kom till i dialog med stödfunktionen inom pilotprojektet för social hänsyn i upphandling. 

Nyligen uttalade Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) sitt stöd för satsningen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen Bygg har de även nominerat ett antal yrkeskategorier där man ser att det råder goda utsikter för jobb i framtiden, även oaktat planerade offentliga upphandlingar. Föreslagna yrkeskategorier är murare, målare, golvläggare, plåtslagare och håltagare.

Planerad start för utbildningarna är i mars 2015 med examen senhösten 2016.