Unik byggutbildning startad – inköpschefer och upphandlare på studiebesök.

Göteborgs Stad har nyligen startat en byggutbildning riktad till ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Efter utbildningen är chansen stor att eleverna får jobb genom social hänsyn i Göteborgs Stads upphandlingar. I förra veckan var en delegation med inköpschefer och upphandlare på studiebesök hos utbildningsanordnaren Movant.

- Man lär sig så mycket mer när man får prova på saker praktiskt. Och lärarna här kan sina grejer, berättar Robin Mullo entusiastiskt.

Eleverna Robin Mullo och Jacob Waern lägger sten.

Robin är en av hittills 20 elever som påbörjat den byggutbildning som vuxenutbildningen i Göteborgs Stad nyligen startat i syfte är att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att skaffa sig kompetens för att kunna söka lärlingsanställningar hos kommunens bygg- och anläggningsleverantörer.

Kommunen har beslutat att upphandlande enheter ska införa krav på social hänsyn i upphandlingar som innebär att leverantörerna tar ett samhällsansvar genom att anställa personer ur denna grupp.

- Det är en helt unik utbildning. Inte bara för att den är knuten till social hänsyn i upphandling, utan också för att kommunen gör ett undantag och låter eleverna leva på försörjningsstöd under utbildningstiden, berättar Jörgen Larzon, projektledare för Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling.

Utbildningen genomförs av yrkesutbildningsanordnaren Movant på uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen (ArbVux) i Göteborgs Stad och vänder sig till målgrupperna ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Intresset för utbildningen har varit jättestort och 48 personer är redan antagna. Totalt finns 50 utbildningsplatser. Eleverna börjar i omgångar i grupper om cirka 10 personer. Efter påsk startar den tredje gruppen.

- De första tre veckorna är orienteringsveckor, berättar rektor Petra Rydbacken. Eleverna får testa 10 olika yrken. Sedan intervjuar vi dem och beslutar tillsammans vilken inriktning de ska välja.

Den första gruppen startade 23 februari 2015 och de har nu gjort sina individuella val.

- Bland dem har vi blivande anläggare, plåtslagare, plattläggare och målare, säger Petra och tillägger att hon under intervjuerna blivit väldigt positivt överraskad över det stora drivet alla eleverna har uppvisat.

Robin och hans klasskamrater Jacob Waern och Alfredo Alfaro tillhör den andra gruppen, som nu är inne på sin andra orienteringsvecka. På schemat för dagen står stenläggning.

- Det viktiga är att få dem att ligga rakt och tätt, förklarar Robin och sträcker sig efter en ny gatusten att tillfoga de andra.

Yrkesläraren för anläggning, Leif Norén, har precis visat hur det ska gå till.

- Allt det jag undervisar killarna och tjejerna i sker utomhus. Verkligheten ser sådan ut när man arbetar med anläggning, säger Leif.

En bit längre bort i anläggningshallen står en delegation inköpschefer och upphandlare från några av Göteborgs Stads fastighetsbolag samt från Fastighetskontoret och Trafikkontoret och samtalar med projektledare Monika Carlsson och rektor Petra Rydbacken från Movant. De har fått ta del av en presentation om utbildningen och ser sig nu om i verkstadslokalerna.

Upphandlingsdelegationen får rundvisning i Movants verkstadslokaler.

Utbildningen är av särskilt intresse för besökarna eftersom den delvis bygger på flera av bolagens och fackförvaltningarnas egna upphandlingsprognoser. Många stora bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras under de närmaste åren, och i dessa upphandlingar finns ett stort utrymme att ställa krav på leverantörerna att anställa personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Då är det viktigt att det finns individer ur målgrupperna med rätt kompetens.

- De flesta kommer gå ut i arbetslivet om ungefär ett år, i jämn takt under 2016. Men några har redan så mycket förkunskaper att de kommer kunna börja tidigare än så, informerar Petra.

Delegationen får veta att utbildningsinnehållet är identiskt med Bygg- och anläggningsprogrammet på Komvux.

- Enda skillnaden är att studietiden anpassas efter individernas förkunskaper och att eleverna får läsa extra svenska och matematik, säger Petra.

I samtalet framhåller bolagen och fackförvaltningarna vikten av att värna relationerna med sina leverantörer och ställer frågor om hur dialogen med branschen och fackorganisationerna sett ut. De får veta att Movant, ArbVux och projektledningen för stadens arbete med social hänsyn i upphandling började föra samtal med bland annat Sveriges Byggindustrier, Byggindustrins och måleribranschens yrkesnämnder BYN och MYN samt Arbetsförmedlingen Bygg och branschrådet.

- Det stora stödet från branschen har mycket att göra med att de har fått vara med och tycka till ända från start, berättar Petra.

Syftet med dagens möte är inte bara att informera de upphandlande organisationerna utan också att starta upp en dialog som är värdefull för att optimera matchningen mellan elever och leverantörer. Movant tar gärna emot upphandlarnas hjälp med att närmare kalibrera vilka kompetenser som kommer behövas i kommande projekt och entreprenader. Vid besöket diskuteras också om upphandlarna har möjlighet att föra dialoger med sina leverantörer om att ta emot elever för Arbetsplatsförlagt lärande (APL) redan innan de krav på social hänsyn som berör lärlingsanställningar blir aktuella.

- Behövs det då inte en särskild handledarkompetens hos leverantörerna? undrar Kristin Cavier, utvecklingsledare på Fastighetskontoret. Det är en fråga som flera av besökarna menar att deras leverantörer ställer sig.

Monika svarar att APL givetvis kräver en handledare för eleven på företaget men understryker att denne inte behöver ha någon specifik pedagogisk kompetens. Movant tillhandahåller all information som handledaren kan behöva och är också villiga att besöka dem för att förklara innebörden av åtagandet för leverantörerna.

- I praktiken handlar det egentligen bara om att bocka av en checklista en eller ett par gånger i veckan. Då räcker det att handledaren har ett intresse för att få det att fungera och är villig att låta eleven vara med i det vanliga arbetet, menar Monika.

De upphandlande bolagen och förvaltningarna är ense med Movant om vikten av att Göteborgs Stad skapar bättre möjligheter för alla dem som står utanför arbetsmarknaden trots att de både är arbetsföra och vill jobba. För Petra och Monika på Movant är det en stor glädje att få arbeta med målgrupperna som politikerna i Göteborgs Stad valt att prioritera vid arbetsmarknadsinsatser som dessa.

- Vi går ofta runt med ett leende på läpparna, säger Petra.

För elevernas del innebär byggutbildningen en efterlängtad chans att skapa sig en stabil tillvaro med en inkomst och den frihet som följer med att vara självförsörjande. Robin, Alfredo och Jacob berättar om hur de reagerade när de fick höra om utbildningen via sina respektive socialsekreterare.

Yrkeslärare Leif Norén visar eleverna Robin, Alfredo och Jacob hur stenläggning går till.

- Jag fick ett samtal från socialtjänsten, och tyckte det lät spännande. Det har varit svårt att få ett jobb eftersom man inte riktigt har vetat vad som är värt att satsa på, berättar Robin.

Alfredo nappade direkt på möjligheten.

- Jag hade redan innan funderat på att jobba inom byggområdet, så jag blev jätteintresserad, säger Alfredo.

Jacob å sin sida hade inte kommit så långt i tankarna gällande möjligheten att arbeta inom byggbranschen, man gick på informationsmötet ändå.

- Det var hantverksbiten som lockade, säger han.

Nu när utbildningen dragit igång är de alla entusiastiska över att de får testa flera olika yrken innan de väljer.

- I förra veckan fick vi testa plåtslageriet, men det var inget för mig, berättar Jacob. Jag kommer nog vilja inrikta mig mot måleri eller mureri.

Alfredo tyckte i motsats till Jacob att plåtmomentet var roligt. Även Robin tyckte det var intressant.

- Jag tyckte det var kul eftersom det också innebär mycket eget ansvar och att hålla på med ritningar och sånt, säger Robin.

Vad de tre till sist kommer välja för inriktning är det ingen som vet ännu. Men en sak är säker: om ett år kan de ta sitt första steg ut i arbetslivet som kvalificerade yrkesmän.

Text och bild: Cecilia Jonasson