Taggarkiv: social hänsyn

Corona

Hur påverkar Corona Social hänsyn i upphandling?
Egentligen ingenting.

Kraven fortsätter skrivas in i upphandlingarna och tanke på att tjänsteupphandlingarna är flera år långa så kan vi inte tänka kortsiktigt. Vi behöver tänka här och nu men också att kraven i upphandlingarna ska gälla flera år framåt.

Vi fortsätter också prata med leverantörerna om social hänsyn i upphandling men märkt att en anpassning måste göras hur dessa samtal förs. Från att vi träffade leverantörerna har det blivit mycket Skypesamtal. En del samtal har också gjorts via telefon. En del samtal bokar man om en månad.

Många leverantörer tvekar just nu och det är helt förståeligt men vi har satt i system att prata om detta arbete vi gör och sedan avslutas nästan varje samtal med överenskommelsen att vi tar upp diskussionerna om ca en månad igen. Bara för att man tvekar för tillfället så gör det inget eftersom det ett långsiktigt arbete vi arbetar med. Det gör inget att man just nu tvekar men vi ser ändå det som en fördel att ta upp diskussionen, få leverantören att fundera så kan vi samarbeta mer ordentligt när det är lugnare.

Ett företag som vunnit upphandling hade internt fått beslut på att alla ska arbeta hemifrån. En annan leverantör som har butiker har märkt stor förändring och kunderna har nästan helt försvunnit med sin närvaro. Det är klart att vi också ser att Corona påverkar företagen vi arbetar med.

Blir det en lågkonjunktur kan det bli så att social hänsyn i upphandling kan bli ett viktigare verktyg i vår dialog med företag. Detta menar också Upphandlingsmyndigheten. Oavsett konjunktur har vi arbetssökande som vi vill hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden och samarbete med företag är avgörande för att lyckas i detta arbete.

Vi följer utvecklingen, vi tvättar händerna ofta men vi arbetar egentligen på precis som vanligt.

Räkna på kostnader

Vad tjänar samhället på att en person får anställning? och vad hamnar dessa kostnaderna istället? Är det hos företagen som anställer?

Det kan man räkna på och det har på olika sätt gjort både i Göteborg Stad genom socioekonomisk rapport och upphandlingsmyndigheten har gjort via en räknesnurra – detta genom det nationella projektet där de tagit fram en nationell modell för social hänsyn.

Samhället tjänar mycket på att folk arbetar. Ser inte så mycket ut när man bara räknar på en arbetssökande men räknar man på hur många som faktiskt är aktuella för social hänsyn inser man att varje person räknas. Blir snabbt mycket pengar.

Givetvis skapar en anställning också stort värde för individen som får en anställning då det påverkar dess situation enormt. Forskning visar att det också påverkar familjen och barnen. Bland annat kan man se att barn med föräldrar som har ett jobb går det bättre för i skolan.

Upphandlingsmyndighetens räknesnurra

Gå in på länkarna ovan varav Upphandlingsmyndighetens är helt ny. Skriv olika siffror och experimentera. Få fram exempel på vad det kostar och var kostnaderna hamnar.

 

Politiska mål banar väg för krav på nya jobb vid upphandling

Nedan artikel är tagen från Upphandlingsmyndigheten som i oktober skrev en artikel om hur vi i Göteborgs Stad arbetar med frågan. Originalartikeln.

 

STYRNING | Göteborgs stad har jobbat med sysselsättningsfrämjande åtgärder i sina upphandlingar i flera år. I takt med att politikerna har satt upp mål och riktlinjer har begreppet blivit välkänt för både medarbetare och leverantörer.

Jonas Attenius, kommunalråd i Göteborg med ansvar för bland annat inköps- och upphandlingsfrågor, säger att grunden till framgången är att den politiska majoriteten är överens om att det är värt att ställa krav:

– Vi upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och har ju alla möjligheter att använda upphandling som ett verktyg för att få den bästa affären, inte bara ekonomiskt utan också socialt och ekologiskt.

Det finns en klar politisk strategi i Göteborg som skapar förutsättningar för hela organisationen att använda sysselsättningskrav som arbetsmarknadsverktyg.

Vägen från politiskt mål till riktlinje

Sedan 2012 finns social hänsyn vid upphandling med som ett politiskt beslutat mål med ett eget avsnitt och öronmärkta resurser i stadens budget. 2014 hade målet utvecklats till ett politiskt uppdrag till bolag och förvaltningar om att 50 procent av alla upphandlingar av tjänster skulle ta social hänsyn. 2016 antog dessutom kommunfullmäktige en inköps- och upphandlingspolicy som slår fast både att – och hur – staden ska arbeta för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

– De tydliga riktlinjerna har varit ett stort stöd för oss som jobbar med de här frågorna varje dag, säger Maja Ohlsson, samordnare och specialist inom uppföljning på Inköp och upphandling på Göteborgs stad. Det har underlättat mycket i kontakten med bransch- och fackliga organisationer.

Policyn ger långsiktighet i arbetet

Enligt Maja Ohlsson kunde det i början vara en tuff utmaning att få olika delar av organisationen att våga ställa sysselsättningskrav. Sedan policyn kom på plats som riktlinje har det blivit lättare att agera i hela organisationen och därmed skapa fler jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Det svåra är vägen fram till en policy. Sedan rullar det bara på, inte minst då vi följer upp resultatet enligt budgeten fyra gånger per år, säger hon.

Jonas Attenius håller med om att en fastslagen policy fungerar långsiktigt:

– Den typen av riktlinjer gäller ju och ska följas oavsett politisk ledning.

Ställer alltid krav på anställning

Den modell som Göteborg arbetar efter är snarlik den nationella modellen för sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. En skillnad är dock att Göteborg alltid kräver att leverantörer ska erbjuda jobb. Praktikplatser räcker inte.

– Det är lika mycket arbete med att ta fram en praktikplats som att ordna en anställning, säger Maja Ohlsson. Vi vet vad det betyder för de enskilda i målgruppen att kunna få en lön, teckna hyreskontrakt eller ta ett lån.

Modellen innebär en gyllene chans

Carina Kilander, upphandlare på Familjebostäder, intygar att modellen har blivit ett begrepp med positiv klang på den lokala arbetsmarknaden.

– Att vi ställer sysselsättningskrav och leverantörerna ordnar jobb innebär en gyllene chans för många människor, säger Carina Kilander. Det har varit lyckosamt och i många fall lett till anställningar även på sikt.

Göteborgs stad bad dem som fick arbete via upphandling under 2017 om samtycke till kontakt för uppföljning. 68 procent gav sitt samtycke och telefonenkäten visade att 80 procent av dem hade arbete i slutet av 2018.

Kreativ dialog ger nya arbetsuppgifter

Det är framför allt vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader som Göteborg ställer numerära krav på anställningar. Den rådande högkonjunkturen i byggbranschen har dock gjort att staden har fått nöja sig med att ställa krav på den vinnande leverantören om en dialog kring möjligheterna att skapa jobb.

– Det råder en sådan brist på arbetskraft att vi har fått mjuka upp kraven, säger Carina Kilander. Den kreativa dialogen har å andra sidan gjort att vi har kunnat få in personer i uppdraget utan att de nödvändigtvis har kompletta yrkeskunskaper, exempelvis som hantlangare till snickare.

Kommunikation ger förståelse och kunskap

Erfarenheterna från Göteborg visar att det är A och O att kommunicera mycket kring sysselsättningskraven. Längs resan har politiker och tjänstemän fått hjälpa medarbetare och leverantörer att förstå fördelarna och nysta upp orosmolnen.

– Det är viktigt att vi politiker informerar om varför vi jobbar med krav på sysselsättning, säger Jonas Attenius. För en del är det här fortfarande en kunskapsfråga, så vi måste kunna förklara för meningsmotståndare och andra. För många företag är det snarare en kompetensförsörjningsfråga, på både kort och lång sikt. Då gäller det att vi har en god relation till näringslivet och hjälper de leverantörer som gärna vill ta socialt ansvar.

Maja Ohlsson instämmer: att bygga tillit är avgörande. Förut kunde kraven bli ifrågasatta av fackliga organisationer och leverantörer, men nu vet alla berörda att staden strävar efter att hitta rätt personer och ”ge dem extra kompetens”.

– Det ger enorma samhällsvinster när någon lämnar ett bidragsberoende och kommer ut i arbete, säger Maja Ohlsson. Om vi vill att barnen i vårt samhälle ska ha det bra, då ska vi se till att ordna jobb åt deras föräldrar.

Senast uppdaterad (upphandlingsmyndighetens hemsida):

Göteborgs Stad i samarbete med Galaxen Bygg

Tillsammans med Galaxen Bygg skapar Göteborgs Stad förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få arbete inom byggbranschen.

Göteborgs Stad samarbetar nära Galaxen bygg kring social hänsyn i upphandling. På bild Ali Isa på Galaxen bygg Göteborg.

En stor utmaning som Göteborg står inför är arbetet med Västlänken. I sina upphandlingar ställde Trafikverket krav på social hänsyn gällande projektet. Detta kom att resultera i att många från de målgrupper vi arbetar med har möjlighet att få arbete inom byggsektorn. Ett stort antal arbetssökande ska vägledas, utbildas och rekryteras till företagen som arbetar med Västlänken. För att få ett bra resultat i det här stora projektet krävs ett bra samarbete med andra aktörer, ett samarbete som nu påbörjats med Galaxen Bygg.

 

 

 

Göteborgs Stad och Galaxen Bygg har till stor del samma prioriterade målgrupper. Tillsammans kan vi fokusera på att hjälpa arbetssökande med funktionshinder, nyanlända och långtidsarbetslösa ut i arbetslivet inom byggsektorn.

Tillsammans har vi möjlighet att:

  • Inspirera arbetssökande till byggbranschen
  • Hjälpa företag att finna rätt person vid rekrytering
  • Hjälpa till vid övergången till anställning med saker som anställningsstöd, anställningsform med mera
  • Kunna följa upp och göra plan tillsammans med arbetssökande och företaget efter att personen är anställd

Göteborgs Stad arbetar aktivt med social hänsyn i upphandling i alla branscher, men byggbranschen har den största andelen upphandlingar med social hänsyn. Närmare 78 procent av alla upphandlingar med social hänsyn inom staden hamnar inom byggbranschen. Social hänsyn ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter.

Ny specialist på social hållbarhet till stödfunktionen för social hänsyn

Med bakgrund från Social Resursförvaltning och god erfarenhet av samverkan mellan civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor börjar Anna Jansson sin nya roll på Inköp och upphandling. I rollen ingår att vara en del av stödfunktionen för social hänsyn i upphandling.

Stödfunktionen, som drivs av förvaltningarna Inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, är stöd för de förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som vill skapa anställningar genom krav på social hänsyn i upphandling. I sin nya roll på Inköp och upphandling blir Anna huvudansvarig för stödfunktionen.

Anna har tidigare arbetat med samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och det offentliga på enheten Organisationsstöd för social hållbarhet på Social Resursförvaltning. Där jobbade Anna framför allt med den delen av civilsamhället som berör sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag, vilket till stor del handlade om att skapa förutsättningar för arbete.

– Jag brinner för arbetsintegrering och vet att vi genom att få ut människor i arbete skapar ett mer jämlikt Göteborg, säger Anna.

Sedan tidigare har förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) tillsatt resurser för att kunna omhänderta den del av arbetet med social hänsyn som gäller koordinering och planering av utbildnings- och kompetensbehov samt rekrytering av arbetslösa. Representant för ArbVux är Sami Thuresson som blir Annas närmsta kollega. Tillsammans utgör de Göteborgs Stads stödfunktion för social hänsyn i upphandling.