Taggarkiv: covid-19

Arbetslöshetsnämnd Göteborgs Stad

Pandemin med Corona/Covid-19 påverkar inte pågående långsiktiga arbetet med social hänsyn i upphandling utan arbetet fortskrider med att vi arbetar med krav i upphandlingarna och tar diskussionerna med leverantörerna.

I kontakten med företagen ser vi dock stora förändringar. Från att företagen hade stora behov till att de helt plötsligt drog in alla behov de hade. Företagen har lite olika anledningar till detta från att deras beställare inte längre ger ordar t ex vid hantverkstjänster i lägenheter till att alla på företaget arbetar hemifrån och de hoppas få en mer normal arbetssituation till hösten. Detta påverkar givetvis deras behov och möjligheter att ta emot arbetssökande från oss.

Fast Corona påverkar arbetet så arbetar vi på med krav på social hänsyn i upphandling i stadens olika upphandlingar. Kontakten med leverantörerna fortsätter vi med också precis som vanligt. Vi ser fortfarande att dialogen som skapas via krav social hänsyn är ett bra sätt för oss att prata med företagen om det arbete vi i kommunen utför för arbetssökande.

Stödfunktionen för social hänsyn i upphandling består av Förvaltningen för inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen (Arbvux). Arbvux är också stadens arbetslöshetsnämnd och hjälper individer, branscher och enskilda företag. Vad detta innebär som företag kan du se på nedan video.

 

Vill du ta kontakt med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen finner du här kontaktuppgifter. Finns också på Facebook.