Taggarkiv: corona

Arbetslöshetsnämnd Göteborgs Stad

Pandemin med Corona/Covid-19 påverkar inte pågående långsiktiga arbetet med social hänsyn i upphandling utan arbetet fortskrider med att vi arbetar med krav i upphandlingarna och tar diskussionerna med leverantörerna.

I kontakten med företagen ser vi dock stora förändringar. Från att företagen hade stora behov till att de helt plötsligt drog in alla behov de hade. Företagen har lite olika anledningar till detta från att deras beställare inte längre ger ordar t ex vid hantverkstjänster i lägenheter till att alla på företaget arbetar hemifrån och de hoppas få en mer normal arbetssituation till hösten. Detta påverkar givetvis deras behov och möjligheter att ta emot arbetssökande från oss.

Fast Corona påverkar arbetet så arbetar vi på med krav på social hänsyn i upphandling i stadens olika upphandlingar. Kontakten med leverantörerna fortsätter vi med också precis som vanligt. Vi ser fortfarande att dialogen som skapas via krav social hänsyn är ett bra sätt för oss att prata med företagen om det arbete vi i kommunen utför för arbetssökande.

Stödfunktionen för social hänsyn i upphandling består av Förvaltningen för inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen (Arbvux). Arbvux är också stadens arbetslöshetsnämnd och hjälper individer, branscher och enskilda företag. Vad detta innebär som företag kan du se på nedan video.

 

Vill du ta kontakt med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen finner du här kontaktuppgifter. Finns också på Facebook.

 

Corona

Hur påverkar Corona Social hänsyn i upphandling?
Egentligen ingenting.

Kraven fortsätter skrivas in i upphandlingarna och tanke på att tjänsteupphandlingarna är flera år långa så kan vi inte tänka kortsiktigt. Vi behöver tänka här och nu men också att kraven i upphandlingarna ska gälla flera år framåt.

Vi fortsätter också prata med leverantörerna om social hänsyn i upphandling men märkt att en anpassning måste göras hur dessa samtal förs. Från att vi träffade leverantörerna har det blivit mycket Skypesamtal. En del samtal har också gjorts via telefon. En del samtal bokar man om en månad.

Många leverantörer tvekar just nu och det är helt förståeligt men vi har satt i system att prata om detta arbete vi gör och sedan avslutas nästan varje samtal med överenskommelsen att vi tar upp diskussionerna om ca en månad igen. Bara för att man tvekar för tillfället så gör det inget eftersom det ett långsiktigt arbete vi arbetar med. Det gör inget att man just nu tvekar men vi ser ändå det som en fördel att ta upp diskussionen, få leverantören att fundera så kan vi samarbeta mer ordentligt när det är lugnare.

Ett företag som vunnit upphandling hade internt fått beslut på att alla ska arbeta hemifrån. En annan leverantör som har butiker har märkt stor förändring och kunderna har nästan helt försvunnit med sin närvaro. Det är klart att vi också ser att Corona påverkar företagen vi arbetar med.

Blir det en lågkonjunktur kan det bli så att social hänsyn i upphandling kan bli ett viktigare verktyg i vår dialog med företag. Detta menar också Upphandlingsmyndigheten. Oavsett konjunktur har vi arbetssökande som vi vill hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden och samarbete med företag är avgörande för att lyckas i detta arbete.

Vi följer utvecklingen, vi tvättar händerna ofta men vi arbetar egentligen på precis som vanligt.