Taggarkiv: bygg

Göteborgs Stad i samarbete med Galaxen Bygg

Tillsammans med Galaxen Bygg skapar Göteborgs Stad förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få arbete inom byggbranschen.

Göteborgs Stad samarbetar nära Galaxen bygg kring social hänsyn i upphandling. På bild Ali Isa på Galaxen bygg Göteborg.

En stor utmaning som Göteborg står inför är arbetet med Västlänken. I sina upphandlingar ställde Trafikverket krav på social hänsyn gällande projektet. Detta kom att resultera i att många från de målgrupper vi arbetar med har möjlighet att få arbete inom byggsektorn. Ett stort antal arbetssökande ska vägledas, utbildas och rekryteras till företagen som arbetar med Västlänken. För att få ett bra resultat i det här stora projektet krävs ett bra samarbete med andra aktörer, ett samarbete som nu påbörjats med Galaxen Bygg.

 

 

 

Göteborgs Stad och Galaxen Bygg har till stor del samma prioriterade målgrupper. Tillsammans kan vi fokusera på att hjälpa arbetssökande med funktionshinder, nyanlända och långtidsarbetslösa ut i arbetslivet inom byggsektorn.

Tillsammans har vi möjlighet att:

  • Inspirera arbetssökande till byggbranschen
  • Hjälpa företag att finna rätt person vid rekrytering
  • Hjälpa till vid övergången till anställning med saker som anställningsstöd, anställningsform med mera
  • Kunna följa upp och göra plan tillsammans med arbetssökande och företaget efter att personen är anställd

Göteborgs Stad arbetar aktivt med social hänsyn i upphandling i alla branscher, men byggbranschen har den största andelen upphandlingar med social hänsyn. Närmare 78 procent av alla upphandlingar med social hänsyn inom staden hamnar inom byggbranschen. Social hänsyn ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter.

Socialt byggande och modernt självbyggeri

19-20 september anordnas en nationell konferens i Göteborg om socialt byggande och modernt självbyggeri.

Förutsättningar och hinder kommer tas upp, nationella och internationella exempel, forskning inom ämnet och mycket mer. Detta kan vara ett sätt att komplettera den bostadsmarknad vi idag har.

Boverket har undersökt frågan och konstaterat att det är bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner (svt). Stefan Ingves har sagt att bostadspolitiken inte alls fungerar bra (breakit). Att det råder stor personalbrist inom byggsektorn försvårar också planerna på att bygga tillräckligt med bostäder (dmh). Detta är exempel på att nya sätt måste testas, prova och utmana de traditionella förhållningssätt och processer vi arbetar utifrån idag. Självbyggeri kan vara en del av detta.

På konferensen kommer nationella och internationella exempel diskuteras. Forskning inom området tas upp och förutsättningar respektive hinder diskuteras.

Läs mer och anmälan sker via denna länk: https://socialtbyggande.se/

Socialt byggande och modernt självbyggeri. Konferens 19-20 september 2019.