Succé för konferens om upphandling som arbetsmarknadsverktyg

”Att 180 personer från hela landet deltog på en sådan förkonferens tyder på att många redan är inspirerade att sätta igång eller fördjupa redan pågående arbete. Det är roligt eftersom det här är ett område som definitivt kommer att bli allt viktigare, något som också bekräftades i civilminister Ardalan Shekarabis tal.”

Så kommenterar utvecklingsledare Seroj Ghazarian från Intraservice i Göteborgs Stad den konferens på temat ”social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg” som arrangerades av Göteborgs Stad och Sveriges Kommuner och Landsting i samband med Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala den 11 mars.

I publiken satt cirka 180 tjänstemän från olika arbetsmarknadsverksamheter samt upphandlare och leverantörer från hela landet.

- Det var ett jättebra program med flera konkreta exempel från både Stockholms Stad och Göteborg, berättar Maria Tesarz från Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm.

Hon och hennes kollegor menar att det är tydligt att politiska beslut kring frågan borgar för framgång. Den politiska uppbackningen är stor i både Göteborg och Stockholm.

- Att dela våra erfarenheter är därför viktigt för de kommuner som ännu inte kommit så långt, säger Maria. Det var också bra att civilministern var där och kunde understryka den politiska viljan på riksplanet, samtidigt som vi i vår tur kunde ge civilministern ”input” från det lokala arbetet, fortsätter hon.

Seroj menar likaså att det är högst värdefullt att på det här viset med små medel och stort engagemang sprida och prata högt om det goda som görs, även om det givetvis alltid finns förbättringsområden. Själv höll han en mycket uppskattad föreläsning om hur socialt hållbar upphandling relaterar till mänskliga rättigheter. Sociala krav och etiska upphandlingar är en viktig del av arbetet med de mänskliga rättigheterna som i sig är grunden för ett hållbart samhälle.

Maja Ohlsson från Göteborgs Stad och civilminister Ardalan Shekarabi

Moderator Maja Ohlsson, Gbg Stad, och civilminister Ardalan Shekarabi.

- Därför gjorde det himla gott i hjärtat då civilministern Ardalan Shekarabi berömde mina kollegor och Göteborgs stad för det goda arbetet med sociala krav i upphandlingarna, berättar han.

Fokus i Göteborgs Stads modell för social upphandling är att skapa anställningar hos stadens

leverantörer för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Stockholm arbetar man också med att genom upphandling skapa sysselsättnings- och anställningsmöjligheter.

- Att använda upphandlingar på detta vis är ett ytterst effektivt verktyg för att bidra till samhällsutvecklingen, menar Seroj.

Projektledarna för Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn vid Upphandlingsbolaget var under sin föreläsning noga med att understryka vikten av att skapa riktiga anställningar så att långtidsarbetslösa får möjlighet att bli självförsörjande. I Göteborg har 50 ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning fått arbete sedan i augusti.

Jörgen Larzon, projektledare Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad.

Också upphandlande enheter och leverantörer framträdde på scenen under eftermiddagen. Tuve Bygg, leverantör till Göteborgs Stad som anställt långtidsarbetslösa efter att de vunnit en upphandling med krav på social hänsyn samt fastighetsbolagen Higab från Göteborgs Stad och Svenska Bostäder från Stockholm höll en gemensam föreläsning. De framhöll att det finns stora fördelar inte bara för de individer som får arbete eller sysselsättning, utan också för berörda branscher.

- Att döma av publikens kommentarer tror jag vi fick fram en konkret och tydlig bild av vår gemensamma syn på vikten av socialt ansvarstagande, som jag vill kalla det, säger Mats Andreasson, inköpssamordnare på Higab.

Några av talarna på konferensen tackas

Några av de leverantörer, upphandlare och arbetsmarknadskunniga som föreläste på konferensen.

För fastighets- och konsultbranschen handlar det om att medverka till att trygga återväxten och rekrytering till branschen. En mycket stor brist är att vänta de närmaste 10 åren främst i storstadsregionerna.

- Att inte ta vara på all den kompetens som redan idag finns hos exempelvis nyanlända invandrare är ett kompetensslöseri som vi inte har råd med, menar Mats. En investering i socialt ansvarstagande är en mycket lönsam sådan för både samhället och företagen.

Lisbeth Ringdahl, avdelningschef på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg som inledde dagen tillsammans med Vivi Libietis från Sveriges Kommuner och Landsting, menar att det är bra att frågan nu är het i hela Sverige, eftersom vi ligger efter många andra länder i Europa.

- Det var en inspirerande dag som gav energi till fortsatt engagemang. Det är roligt att Göteborg ligger i framkant, säger hon.

Utmaningen i arbetet handlar om att bygga plattformar för det interna samarbetet i kommunen mellan upphandlande enheter och arbetsmarknadsverksamheter. I den frågan är dock både delegationerna från Stockholm och Göteborg överens om att man nu kommit långt. Förhoppningen är att ännu fler kommuner framöver kommer bidra med goda exempel.