Södertälje kommun utreder möjlighet att starta projekt efter Göteborgsmodellen

Helen Larsson, projektledare för Arbetslivskontoret i Södertälje kommun har fått i uppdrag från Arbetslivsnämndens ordförande att ta fram ett förslag på hur kommunen skulle kunna arbeta med frågan om social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg. Tillsammans med Maria Serey, inköpare vid Telge Inköp AB, besökte hon i torsdags projektledarna i Göteborgs Stads stödfunktion för social hänsyn på Upphandlingsbolaget.

Hur fick ni först kännedom om arbetet med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg inom Göteborgs Stads pilotprojekt?

- Det var på halvdagskonferensen på temat som hölls i Uppsala i samband med Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i mars, berättar Helen. Göteborgs Stad presenterade sin modell för social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg och jag tänkte "Wow, vad inspirerande!"

Arbetslivsnämndens ordförande, Nils Carlsson Lundbäck (MP), närvarade också vid samma konferens. För några veckor sedan var det han som gav Arbetslivskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningar och ta fram förslag på arbetsmodell för ett införande. 

Vad innebär uppdraget?

- Det handlar om att ta fram ett förslag på hur ett arbete med social hänsyn i upphandling skulle kunna användas som arbetsmarknadsverktyg i Södertälje kommun. Det är förankrat att vi tittar på Göteborgsmodellen som känns beprövad och där det finns god information. Den 17 juni ska det vara klart.

Hur har arbetet med social hänsyn i upphandling sett ut i Södertälje tidigare?

- Det står omnämnt i mål och budget att kommunen ska jobba med sociala hänsyn och det har även stått i ägardirektivet för Telge Inköp under ett par år. Social hänsyn är ett prioriterat område som finns formulerat i kommunens mål och budget för 2015-2017. 

Maria berättar att man från Telge Inköps sida länge väntat på ett förtydligat uppdrag i fråga om social hänsyn, och är nu entusiastisk över att arbete äntligen ser ut att kunna påbörjas. 

- Tidigare har vi ställt vissa typer av sociala krav såsom lärlingsplatser, men inte i den skala vi har velat. Vi arbetar ju efter politikernas direktiv och har länge väntat på ett tydligare uppdrag i den här frågan, och nu äntligen!" 

Vad är det som gör just Göteborgsmodellen så attraktiv enligt er?

- Det jag först slogs av är att det finns en struktur, en tydlig process, svarar Helen. Det är flera specifika frågor som ingen enskild kan ta hand om. Många komplexa verksamheter är involverade. Därför behövs det en sådan samordnande funktion som ni har fått att fungera här i Göteborgs Stad. En som kan hantera de kritiska processerna.

Maria menar att Göteborgs Stads modell är ett sätt att ta tag i en samhällsfråga och problematik på ett sätt som gör alla till vinnare.

- Jag ser inte på något sätt att någon skulle kunna lida av detta! säger hon entusiastiskt. Det är viktigt för oss upphandlare att lyfta blicken och fråga oss varför vi jobbar med det här. I den här frågan fungerar vi som verktyg för ett högre syfte. Det blir ytterligare en krydda i vårt yrkesutövande, som annars lätt blir fyrkantigt och handlar om ytterligare "kommatecken" i förfrågningsunderlaget. 

Vad tycker ni om att vi här i Göteborg fokuserar på att skapa just anställningar genom krav på social hänsyn?

- När jag hörde det blev jag jätteglad, berättar Helen. Praktikplatser, det har vi redan och även om det är bra är det bara ett litet steg. Vi måste ha ett tydligare mål för de här personerna. Många hinner tappa hoppet och kommer inte vidare. Här är det också en fråga om förtroende för myndigheter. Att arbeta med likabehandling genom att möjliggöra för människor få riktiga anställningar - det är social hänsyn.

Under mötet med projektledarna passar Helen och Maria bland annat på att fråga projektledarna om hur anställningskraven mottagits av leverantörerna. 

- Reaktionerna på leverantörernas sida har överlag varit väldigt odramatiska och positiva. Det har bland annat att göra med att vi har kunnat göra ett gott jobb med rekryteringen, berättar projektledare Jörgen Larzon.

Som på beställning får Jörgen ett mail från en leverantör som han ska träffa efter mötet med Helen och Maria. Det är från en leverantör som just vunnit en upphandling där krav ställts på att de ska anställa en person och Jörgen ska dit för att informera om rekryteringen. Han läser högt: "Jag laddar kaffebryggaren! Välkommen!"

- Så står det. Det är mycket den här stämningen som finns när man träffar firmorna! skrattar Jörgen. 

- Utmaningen har snarare legat på upphandlarnas sida, förklarar kollegan Maja Ohlsson. För dem har detta arbete inneburit att de måste börja tänka på ett helt nytt sätt och arbeta med en ny typ av mål för ögonen.

Något av det viktigaste för att nå framgång i frågan är att det finns en positiv attityd och tydlig vilja från ledningens sida. Både från politiken och från de enskilda upphandlande enheterna. Det understryker projektledarna.

- Ja, här i Göteborg är det redan klart att man visar tydliga signaler från högsta ort, medan hos oss är det än så länge bara vår arbetslivsnämnd. Även om också stadsdirektören ställer sig positiv, säger Helen.

Det är inte bara Södertälje kommun som efter konferensen i Uppsala inspirerats att kontakta Göteborgs Stad för att få veta mer om projektets arbete med social hänsyn. Även civilminister Ardalan Shekarabi gjorde ett besök när han var på plats i Göteborg några dagar efter konferensen, berättar projektledarna.

- Ibland står stjärnorna rätt! summerar Helen med ett stort leende. 

Att  Göteborgs Stad har tagit fram och prövat en konkret vägledande modell samtidigt som civilministern visar tydligt intresse för strategisk upphandling som arbetsmarknadsverktyg tyder onekligen på vind i seglen för den resa Södertälje kommun nu har påbörjat. 

Text och bild: Cecilia Jonasson.

 

Så har det gått:

Den 17 juni presenterades förslaget till projektplan för Arbetslivsnämnden i Södertälje som godtog det utan synpunkter. Projektplanen är till stora delar mer eller mindre en kopia av Göteborgs Stads projekt och bygger på information härifrån. Så snart resurstilldelningen för uppdraget står klart efter semestrarna sommar 2015 kommer en handlingsplan för införande tas fram. Den beräknas presenteras i november och under 2016 är förhoppningen att den ska involvera samtliga verksamheter och bolag.