Socialt byggande och modernt självbyggeri

19-20 september anordnas en nationell konferens i Göteborg om socialt byggande och modernt självbyggeri.

Förutsättningar och hinder kommer tas upp, nationella och internationella exempel, forskning inom ämnet och mycket mer. Detta kan vara ett sätt att komplettera den bostadsmarknad vi idag har.

Boverket har undersökt frågan och konstaterat att det är bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner (svt). Stefan Ingves har sagt att bostadspolitiken inte alls fungerar bra (breakit). Att det råder stor personalbrist inom byggsektorn försvårar också planerna på att bygga tillräckligt med bostäder (dmh). Detta är exempel på att nya sätt måste testas, prova och utmana de traditionella förhållningssätt och processer vi arbetar utifrån idag. Självbyggeri kan vara en del av detta.

På konferensen kommer nationella och internationella exempel diskuteras. Forskning inom området tas upp och förutsättningar respektive hinder diskuteras.

Läs mer och anmälan sker via denna länk: https://socialtbyggande.se/

Socialt byggande och modernt självbyggeri. Konferens 19-20 september 2019.