Social hänsyn skapar fler arbetstillfällen i staden

Göteborgs Stads arbete med Social hänsyn i upphandlingar ger ringar på vattnet och allt fler aktörer tar efter. Nyligen har både Riksbyggen och Wästbygg Gruppen kontaktat Inköp och upphandling för att diskutera samverkan kring målet med att få in fler människor som idag står utan ett jobb på arbetsmarknaden.

Göteborg ska vara en öppen och jämlik stad för alla. Ett sätt för att minska utanförskap är genom att skapa fler arbetstillfällen i staden. Därför arbetar förvaltningen Inköp och upphandling intensivt med social hänsyn i sina upphandlingar. Genom att ställa sysselsättningskrav på leverantörerna skapas fler arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Det handlar om att hitta vägar in för personer som själv inte hittar ingångarna till arbetsmarknaden. Social hänsyn i upphandlingar är ett arbete som ger resultat och gynnar personen, leverantören och staden. Det är alltid lika roligt att se personer komma ut och blir kvar på arbetsplatserna, säger Anna Jansson, specialist på social hållbarhet på Inköp och upphandling.

Framarbetad metod som utvecklas

Arbetet med social hänsyn i staden har pågått i flera år. Första steget togs 2013 och tre år senare beslutade kommunfullmäktige att den framtagna arbetsmodellen skulle användas i hela staden. Idag har förvaltningen Inköp och upphandling en person som arbetar på stödfunktionen och som arbetar direkt mot förvaltningar och bolag. Detta sker i samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Deras uppdrag är att förvalta kravställningarna och sedan matcha personer mot anställningar som tillkommer. Det är sedan upp till leverantörerna vem som de anställer.

– Det är ett viktigt samarbete som behövs för att det ska bli så bra som möjligt för arbetsgivaren och arbetstagaren. Vi ställer inte bara krav för att det ska bli fler jobb, utan vi ser till så att rätt personer som är långtidsarbetslösa kan matchas. Det är viktigt att det är sammanhängande arbete under en längre period, förklarar Anna.

Arbetet ger ringar på vattnet

Byggbranschen är ett område som Inköp och upphandling arbetar hårt med social hänsyn och nu börjar arbetet ge ringar på vattnet och allt fler bolag och privata aktörer vill utveckla sitt arbetssätt. Nyligen kontaktade både Riksbyggen och Wästbygg Gruppen förvaltningen för att öka kunskapen runt formuleringar och lägga relevanta krav i sina upphandlingar.

Riksbyggen, som är ett kooperativt företag, har arbetat med sociala åtaganden i byggentreprenader sedan 2017 i Göteborg. För dem är det viktigt att bidra till att skapa förutsättningar till arbete för de som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer på olika sätt i byggentreprenader. I något projekt har vi ordnat yrkesorienteringspraktikplatser på bygget eller praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. I andra projekt anlitas socialt företag för vissa tjänster. Sociala åtaganden i upphandlingar av byggentreprenader är något som vi kommer att arbeta vidare med, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

“Vara med och påverka i rätt riktning”

Wästbygg Gruppen har sedan flera år tillbaka ett aktivt hållbarhetsarbete där de tar ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt samhällsansvar. De har arbetat med social hänsyn länge genom bland annat erbjuda praktikplatser och olika skolinitiativ som ska få upp intresset för Wästbygg Gruppen och för branschen i stort. Genom kontakten med Inköp och utveckling söker de nu nya vägar för att vidareutveckla sitt arbetssätt.

– Vi kommer fortsätta arbetet med att finna beröringspunkter och samarbeten med externa partners samt arbeta vidare med våra interna rutiner för att nå de mål vi har formulerat inom området. Vi vill gärna överträffa de krav som ställs på oss i olika upphandlingar. Vi är inte där ännu, men genom små steg önskar vi vara med och påverka i rätt riktning, säger Anders Jansson, HR-chef på Wästbygg Gruppen.

 

Denna artikeln publicerades på Göteborgs Stad avtalsnyheter och kan läsas här