Social hänsyn och Galaxen bygg

Stödfunktionen var i Stockholm och presenterade hur vi arbetar i Göteborg. Bra diskussioner och kul att få inspirera andra.

Göteborg och Göteborgs Stad har kommit väldigt långt hur vi arbetar tillsammans med Social hänsyn i upphandling. Samarbetar med t ex Galaxen bygg då de arbetar med en av  målgrupperna som vi vill prioritera i detta arbete.

Att tro att man ska kunna göra allting själv är inte lösningen. Inte ens när man är en storstad klarar man detta. Som exempel arbetade vi med 207 stycken leverantörer som hade krav på social hänsyn varav 78% var inom byggbranschen – lägg märke till att det inte är unika leverantörer då en leverantör kan vinna flera upphandlingar men ska då å andra sidan diskuteras med flera gånger.

Under 2019 hade vi sammanlagt 253 arbetsdagar. Räknar man på detta sätt inser man att det är svårt att få tag på och ha dialog med 207 stycken leverantörer. Man bör samarbeta med de aktörerna som arbetar med liknande frågor. Inte heller som vissa kommuner gör enbart fokusera på försörjningsstödstagare utan fokusera brett på de målgrupperna som är behov av kommunens hjälp att komma ut på ordinarie arbetsmarknad.

Fokuserar man brett och samarbetar med andra som arbetar med liknande frågor och målgrupper når man resultat. Leverantörerna är också enbart intresserade av positivt resultat. Det ska inte vara jobbigt, någonting extra eller ta energi eller tid. De ska också känna att de får nåonting positivt utifrån detta arbete. Det ska vara vinna-vinna situation.

Att få komma till Stockholm och presentera och inspirera hur detta arbete kan göras var väldigt roligt att få möjlighet att göra.

Läs mer på Galaxens hemsida som gjorde en artikel om seminariet. Läs mer om vårt samarbete med Galaxen bygg.