Samarbete med Trafikverket ska ge jobb åt arbetslösa i Göteborg