Fastighetskontoret testar social hänsyn i markanvisningar