Postleverantör anställde flera distributörer

I Upphandlingsbolagets ramavtal för Postförmedlingstjänster som trädde i kraft 1 juni 2014, ställdes ett krav på social hänsyn som särskilt kontraktsvillkor för tjänstekategorin "Osorterad post”. Utformningen av kravet följde den modell som tagits fram inom Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn.

Kravet angav att leverantören vid varje tidpunkt under den pågående avtalsperioden ska tillhandahålla tjänster för minst 3 personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för allmän visstidsanställning i högst 2 år på upp till 100%.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) vann upphandlingen. De fick stöd av Västra Hisingens arbetsmarknadsverksamhet "Jobbcentrum Äpplet" i rekryteringsprocessen. Samarbetet var så lyckat att VTD fortsatte använda Äpplet till att finna arbetskraft även efter de tjänster som tillkommit genom upphandlingen tillsatts.

Reportage om rekryteringsmötet

Ett rekryteringsmöte för tillsättning av tjänsterna hölls i Västsvensk Tidsningsdistributions nya lokaler i Kungssten den 5:e juni. Kommunikatören i pilotprojektet var med och skrev ett reportage efteråt. Genom det kan du få en inblick i vad social hänsyn enligt anställningsmodellen betyder i praktiken.

Läs reportaget om rekryteringsmötet "När offentlig upphandling gör skillnad" här (.pdf)