Samarbete med Trafikverket ska ge jobb åt arbetslösa i Göteborg

Trafikverket och Göteborgs Stad har under våren nått en överenskommelse om samarbete kring socialt ansvar i upphandling. Ambitionen är att via upphandlingarna i projekt Västlänken och projekt Olskroken planskildhet skapa arbetstillfällen i Göteborg. Jobben ska gå till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Trafikverket har i uppdrag från regeringen att vid offentlig upphandling arbeta för ökad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. En liknande målsättning har funnits i Göteborgs Stad under några år där en modell för detta arbete har tagits fram och testats framgångsrikt.

Nu ska modellen, anpassad efter Trafikverkets förutsättningar, användas i upphandlingar gällande projekt Västlänken och Projekt Olskroken planskildhet. Detta innebär bland annat att de upphandlade leverantörerna inför projektens genomförande kommer att anmodas rekrytera personer som står utanför marknaden.

Projekten startar 2018 och kommer att fortgå fram till 2026, men redan nu påbörjas upphandlingarna.

-  I ett tidigt skede gör vi analyser över vilka kompetenser som kommer att behövas i de kommande kontrakten. Det är för att vi ska kunna bedöma behovet av eventuella satsningar på utbildning och kompetensutveckling, förklarar Maja Ohlsson vid Upphandlingsbolaget, Göteborgs Stad.

Ambitionen är att samarbetet ska resultera i cirka 300 arbetstillfällen i form av olika typer av anställningar, praktik och lärlingsplatser. Syftet är att minska utanförskapet och på så sätt att stärka den sociala hållbarheten i Göteborg.

Samarbetet mellan Trafikverket och Göteborgs Stad är ett komplement till den nationella överenskommelse som är tecknad mellan Trafikverket och Arbetsförmedlingen.