Vilka krav kan vi ställa?

Göteborgs Stad har tagit fram förslag till formuleringar av villkor och krav enligt modellen social hänsyn.

Då varje upphandling är unik rekommenderar stödfunktionen att de upphandlare som använder framtagna formuleringar av krav och villkor på social hänsyn för en dialog med stödfunktionen inför varje upphandling. Det villkor som ska användas påverkas av hur arbetsmarknaden ser ut in om det område som upphandlas. Stödfunktionen hjälper dig att bedöma detta.