För upphandlare

De här sidorna vänder sig till dig som arbetar med inköp eller upphandling inom någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag. I enlighet med Budget 2016 och Stadens Policy för upphandling och inköp ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas vid genomförande av alla upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier.

Krav- och villkorsformuleringar

Beskrivning av upphandlingsprocessen i förhållande till sociala hänsyn

Till leverantörer som är upphandlade med social hänsyn