För upphandlare

Så kan du ställa krav på social hänsyn:

När du ställer krav på social hänsyn ska det finnas en tydlig koppling mellan kravet som ställs och kontraktsföremålet, det vill säga den vara eller tjänst som ska upphandlas. Detta innebär att formuleringen av den tjänst eller vara som upphandlas är avgörande för vilka krav som kan ställas. Kraven får inte strida emot någon av de fem upphandlingsrättsliga principerna. Den upphandlande myndigheten ska alltid kunna säkerställa att kravet som ställs går att följa upp och kontrollera att det efterlevs.

Förslag till villkor om sysselsättning i upphandling

Göteborgs Stad har tagit fram förslag till villkor som du kan använda när du vill ställa sysselsättningskrav i din upphandling. Ta alltid kontakt med Göteborgs Stads stödfunktion innan du ställer krav i din upphandling.

Varför social hänsyn i upphandling?

Offentliga myndigheter i Sverige omsätter cirka 600 miljarder kronor årligen vilket gör dem till viktiga konsumenter. Göteborgs Stad upphandlar för omkring 20 miljarder varje år. Genom att ställa sociala krav vid upphandling av varor och tjänster kan samhälleliga vinster genereras och offentlig upphandling bidra till ett mer både socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

EU-kommissionens handledning om social hänsyn (.pdf)

Krav- och villkorsformuleringar

Beskrivning av upphandlingsprocessen i förhållande till sociala hänsyn

Till leverantörer som är upphandlade med social hänsyn