Stöd till rekryterare

Information att ge till arbetssökande

Nedanstående nedladdningsbara informationsblad kan du som rekryterare skriva ut och ge till den arbetssökande som komplement till muntlig information om tjänster skapade via social hänsyn i upphandling. Den beskriver vad social hänsyn är, hur rekryteringen går till och vad som händer under anställningstiden.

Informationsblad till arbetssökande: rekrytering till arbeten skapade via social hänsyn i upphandling (.pdf) (Enkel utskrift, 2 sidor)

Vikbar folder med information till arbetssökande: rekrytering till arbeten skapade via social hänsyn i upphandling (.pdf) Välj följande inställningar för utskrift: båda sidor, liggande, vänd längs kortsida)

 

Hur gör jag i praktiken?

Om du arbetar med rekrytering i någon av stadens arbetsmarknadsverksamheter kan du kontakta din närmaste chef för att få mer information om din egen roll i det praktiska arbetet med att matcha arbetssökande ur de prioriterade målgrupperna mot de tjänster som skapas via social hänsyn i upphandling. Det går också bra att vända sig till stödfunktionen för social hänsyn på Göteborgs Stad inköp och upphandling..

Material för spridning 

På våra kommunikationssidor kan du ladda ner visst material för vidare spridning om Göteborgs Stads arbetsmarknadsanknutna modell för social hänsyn i upphandling, ställa frågor, anmäla ditt intresse för vårt nyhetsbrev eller hitta kontaktuppgifter och länkar.