För rekryterare

På dessa sidor kan du som arbetar med arbetsmarknadsfrågor få veta mer om hur det praktiskt går till att öppna upp för möjligheter till sysselsättning och arbete genom social hänsyn i upphandling.

De här sidorna vänder sig främst till dig som arbetar inom någon av Göteborgs Stads arbetsmarknadsverksamheter och som eventuellt kommer att bistå de företag som vinner sociala upphandlingar där krav på anställning har ställts. I varje sådan upphandling kommer en av stadens arbetsmarknadsverksamheter utses till att stödja leverantören i rekryteringsprocessen.

Sidorna vänder sig också till dig som vill veta mer om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, stadens arbetsmarknadsverksamheter och andra målgruppsansvariga ska arbeta med att identifiera, rusta och utbilda individer ur de prioriterade målgrupperna med utgångspunkt i uppgifter som kommer genom de upphandlingar som görs med social hänsyn.

Inom pilotprojektet kallas den process som handlar om att identifiera, rusta och utbilda personer ur de prioriterade målgrupperna i syfte att kunna tillhandahålla ett överenskommet antal individer för rekrytering till de företag som vinner upphandlingar med krav på social hänsyn enligt anställningsmodellen, för målgruppsprocessen.