Vilka krav kan ställas?

Göteborgs Stad inköp och upphandling har tagit fram och testat villkor och kravformuleringar för sysselsättning som stadens verksamheter kan använda i sina upphandlingar.  Vill du få en bättre inblick i hur de här kraven kan komma att se ut?

Kraven är framtagna i samråd med jurister och hänsyn till rådande lagar och regler såsom Lagen om Anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalsvillkoren för gällande bransch. Varje upphandling är dock unik och kraven måste därför anpassas till förutsättningarna för varje enskild affär och för den bransch upphandlingen gäller för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Därför förs en kontinuerlig dialog mellan upphandlaren och stödfunktionen redan vid planeringsstadiet av varje enskild upphandling. Denna tidiga dialog gör det möjligt för stödfunktionen att undersöka arbetsmarknaden och branschens förutsättningar, samt att ge stadens arbetsmarknadsverksamheter den information de behöver för att utbilda och rusta individer inför de anställningsmöjligheter som tillkommer genom upphandlingarna.

När tilldelningsbeslut sedan fattas kan stadens arbetsmarknadsverksamheter vara dig som leverantör till gott stöd vid rekryteringen. 

Kravformuleringarna har testats framgångsrikt av de förvaltningar och bolag som ingått i ett tvåårigt pilotprojektet under 2014-2015.