Varför social hänsyn?

Är eller planerar du bli leverantör till Göteborg Stad inom tjänstesektorn? Då kommer du troligen  stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn. 

Göteborgs Stads satsning på att använda social hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg syftar både till att bidra till en stärkt kompetensförsörjning i staden och en ökad social hållbarhet. En sådan modell har många fördelar. Fler arbetstillfällen för unga, utrikes födda och personer med funktionsvariationer hos stadens leverantörer leder till jämnare villkor på arbetsmarknaden och en ökad integration. Samtidigt får leverantörerna en bredare kompetens och ökad mångfald i sina verksamheter. En offentliga myndighet är en stor och viktig konsument och social hänsyn i upphandling är ett viktigt verktyg för att åstadkomma samhällsnytta genom ansvarsfulla affärer. 

Samhället betalar idag ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader, och genom att fler personer ur de prioriterade målgrupperna får arbete minskar samhällskostnaderna. Dessutom kan social hänsyn i upphandling bli ett verktyg för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. 

Länk till Jämlikhetsrapporten från 2017

Leverantörers berättelser

Arbetet med modellen social hänsyn i upphandling bidrar varje dag till nya anställningsmöjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden. Här kan du ta del av deras och deras arbetsgivares berättelser. 

Målarlärling hos KP måleri - en solskenshistoria

Tidningsdistributörer anställda av Västsvensk Tidningsdistribution

Fler berättelser om sysselsättningsvillkor i upphandling finner du här.

Fördelar för dig som leverantör

Ligga i framkant. Göteborg Stad har fattat ett långsiktigt politiskt beslut att göra social hänsyn till en naturlig del av alla affärer med näringslivet. Målet är att  50 procent av alla tjänsteupphandlingar ska göras med modellen social hänsyn. Håll dig uppdaterad och följ med på resan!

Marknadsförings- och profileringsvärde. Att ta ett socialt ansvar och arbeta med hållbarhet är en naturlig del av en professionell verksamhet. Genom att ta dig an ett uppdrag med sysselsättningskrav får du möjlighet att ta det ansvaret. Ett mervärde för er är att ni kan använda er av detta i er profilering. Har du redan anställt via modellen? Glöm då inte att skriva om ert arbete i er hållbarhetsredovisning eller på sociala medier.  Se exempel på artiklar där leverantörer lyfts fram här. 

Mångfald. Genom att anställa personer ur de prioriterade målgrupperna unga, utrikes födda och personer med funktionsvariationer får du både en bredare kompetens och mångfald i ditt företag.

Kompetensförsörjning. Målet med insatserna inom projektet är inte bara att främja den sociala integrationen och ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att bli självförsörjande. Förhoppningen är också att vi kan skapa en attraktiv väg för dig som leverantör att hitta arbetskraft.