För leverantörer

För leverantörer

Kort kan man säga att social hänsyn går ut på att hjälpa arbetssökande personer som vi i kommunen hjälper och få ut dem på arbetsmarknaden via leverantörer som har kontakt med staden.

Är ni behov av personal så hjälper vi gärna er, vi arbetar mot hela staden med personer som står nära arbetsmarknaden. Vi har många personer till vårt förfogade och många personer i staden är behov av att komma ut på jobb. Vår process brukar se ut enligt följande:

  1. Företaget berättar om arbetet och arbetsuppgifterna.
  2. Vi letar kandidat och tar fram personer som vi tror på.
  3. Dessa träffar företaget och väljer vem man vill gå vidare med.
  4. Personen börjar praktik som en introduktion. Praktiken är maximalt 4 veckor och avstämning görs under praktikperioden.
  5. Syftet är att praktiken övergår till anställning. Leverantören väljer anställningsform.

Anställningsformen kan vara visstidsanställning, yrkesorienteringspraktik etc.

Vi använder oss av företagskontakten som skapas i och med en upphandling för att diskutera rekrytering- och anställningsbehov och vi hjälper arbetssökande som är behov av kommunens hjälp att skaffa sig ett jobb.

Du kan läsa mer om våra målgrupper och hur vi i staden arbetar med arbetslösa här http://goteborg.se/kompetenscenter