För leverantörer

De här sidorna vänder sig till dig som är leverantör i Göteborgs Stad eller som funderar på att lägga anbud på Stadens kommande upphandlingar. Här får du veta mer om vad ett villkor eller krav på social hänsyn i avtalet kan innebära för ditt företag eller verksamhet.

Göteborgs stad har inom ramen för ett pilotprojekt under perioden augusti 2013 - augusti 2015 tagit fram en modell för social hänsyn i upphandling med fokus på att skapa sysselsättning för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning och samtidigt bidra till att stärka kompetensförsörjningen i staden. Modellen har testas av flera förvaltningar och bolag i staden, framför allt i upphandlingar av tjänster inom bygg- och anläggning. En stegvis implementering i stadens alla bolag och förvaltningar påbörja under 2016.

Dialog och stöd till leverantörer 

Arbetet bygger på en bred samverkan och kontinuerlig dialog med berörda branschförbund och fackorganisationer såväl som med leverantörer. Modellen som har tagits fram lägger stor vikt vid dialog. Varje upphandling är unik och förutsättningarna för olika branscher ser mycket olika ut.

Klicka dig vidare genom att använda menyn i högerspalten.