Ny CSR-specialist till stödfunktionen för social hänsyn

Med bakgrund på Sida och god erfarenhet av samverkan mellan privat näringsliv och offentlig sektor sätter sig Charlotte Lundqvist nu in i arbetet som CSR-specialist på Upphandlingsbolaget. I rollen ingår att utgöra stödfunktion i Stadens arbete med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

I samband med att arbetet med att skapa anställningar genom krav på social hänsyn går från pilot till ett integrerat arbetssätt för hela Staden anställer Upphandlingsbolaget en ny CSR-specialist till bolagets nybildade hållbarhetsfunktion. Hon heter Charlotte Lundqvist. I hennes uppdrag ingår att vara huvudansvarig i stödet till Stadens bolag och förvaltningar gällande krav på social hänsyn i form av anställningsvillkor.

Charlotte har tidigare arbetat mycket med samverkan mellan näringslivet och det offentliga på biståndsmyndigheten Sida. I det arbetet jobbar alltfler aktörer med att skapa förutsättningar för människor att få ett arbete.
- Därför skall det bli särskilt spännande att ta med sig den erfarenheten in i arbetet med att stödja Stadens verksamheter gällande social hänsyn, säger Charlotte.

Även Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen (ArbVux) tillsätter resurser för att kunna omhänderta den del av arbetet med social hänsyn som rör koordinering och planering av utbildnings- och kompetensbehov samt rekryteringen av arbetslösa. 

Med vägledning från projektledare Maja Ohlsson håller Charlotte nu på att sätta sig in i arbetet. Hon är säker på att offentliga upphandlingar kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa en vinna-vinna situation:

— Både för de individer som kommer i arbete och för de leverantörer som får tillgång till arbetskraft och samtidigt bidrar till ett mer hållbart Göteborg.  Jag har sett att arbete med mångfald och hållbarhet ofta innebär bättre affärer. Det är något som framtidens företag inte har råd att missa!

Kontaktuppgifter till stödfunktionen