Nu satsar Göteborgs Stad på kollektivavtalsliknande villkor

Göteborgs Stad vill motverka att dåliga arbetsvillkor råder för dem som arbetar för Staden, exempelvis med byggen och städ.  Därför anges i Budget 2016 att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla i Stadens upphandlingar.  Nu pågår ett utvecklingsarbete.

Från och med 2016 har de upphandlande enheterna i Göteborgs Stad fått i uppdrag att arbeta med kollektivavtalsliknande villkor. Det handlar om villkor som bidrar till bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för de av leverantörernas anställda som utför jobb för Staden.

- Vi började arbeta med dessa villkor redan förra året och har hittills ställt dem i upphandlingar av transport, tvätt och städtjänster, säger Helena Sagvall, CSR-specialist på Upphandlingsbolaget.

Just nu pågår ett stort utvecklingsarbete av dessa villkor kopplat till de kommande upphandlingslagstiftningen.  Upphandlingsbolaget arbetar tillsammans med facken och branschorganisationerna för att hitta villkoren.  

- Vi vet ännu inte vad det resulterar i, men uppdraget från Staden i både Budget och Policy är tydligt, säger Helena och påpekar att det är viktigt att se hela processen inklusive det nödvändiga uppföljningsarbetet. 

I kommande LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) benämns de kollektivavtalsliknande villkoren "Särskilda arbetsrättsliga arbetsvillkor". 

Mer information hittar du på Upphandlingsbolagets hemsida