Målarlärling fick tjänst via social hänsyn

Egnahemsbolaget ställde i våras ett krav på social hänsyn i en upphandling av måleritjänst när flera av fastigheterna i dotterbolaget Bygga Hem skulle målas om. Kravet utformades efter förslag framtagna av pilotprojektet för social hänsyn och ledde till att en arbetslös lärling fick anställning hos KP måleri.

"Jag fick en lista från Arbetsförmedlingen Bygg på personer som skulle kunna vara tänkbara", berättar Ulrika Birkflo på KP måleri som fick ansvaret för att genomföra rekryteringen. På listan fanns Johan Linde med, som KP Måleri bedömde verkade kunna vara en lämplig kandidat för lärlingstjänsten. Ulrika ringde upp honom och bestämde en tid för intervju. 

Johan Linde fick lärlingsanställning hos KP måleri.

Ulrika och Johan träffades på Starbucks vid centralstationen. "Det kändes bra från första stund", berättar Ulrika med ett leende. Det märks när hon berättar om mötet att hon blivit väldigt positivt överraskad. "Det visade sig att han varit med i juniorlandslaget i fäktning", berättar hon. Bara några dagar efter intervjun var anställningen ett faktum. 

På frågan om hur processen från upphandlingen med kravet på social hänsyn till anställningen av Johan Linde har gått berättar förvaltningschef Ann-Charlotte Rosang på Egnahemsbolaget  och VD:n för KP måleri Jonas Groeger att det till en början fanns en del frågetecken. Frågorna rörde främst förhållandet mellan kollektivavtal och möjligheten att tillgodoräkna timmar för lärlingsbevis inom en tidsbegränsad anställning. Med hjälp av stödfunktionen i pilotprojektet för social hänsyn på Upphandlingsbolaget, som står i kontakt både med LO och Målarförbundet, kunde oklarheterna dock snart redas ut.

"Fallet har utvecklats till en riktig solskenshistoria", berättar Ann-Charlotte Rosang och Jonas Groeger, som förutom VD för KP måleri också är ordförande i Göteborgs målarmästarförening, håller med; "Vi har gjort en ansökan till MYN och har beslutat att behålla Johan för lärlingsanställning", berättar han.  "Första målaruppdraget avslutat och nu går han vidare i andra projekt", fyller Ulrika i.

Anställningen har betytt mycket för Johans del. När han fick inbjudan till intervjun med KP måleri hade han varit arbetslös sedan han avslutade gymnasieutbildningen på bygglinjen vid Fäktgymnasiet i Karlskrona ett år tidigare. "Klasskamraterna som stannade i Karlskrona fick jobb direkt genom praktiken", berättar han. Själv flyttade han direkt tillbaka till Bergsjön i Göteborg vilket gjorde saken svårare för honom. "Jag gjorde ett och annat mindre jobb", berättar han, "men det räckte inte till försörjningen".

 "Det är skönt att äntligen jobba", säger han och utstrålar glädje. "Nu har jag en anledning att komma igång på morgonen och med en inkomst kan jag göra mer av det jag vill", tillägger han. På fritiden spenderar han mycket tid med grannarna i Bergsjön och funderar på att börja med fäktningen igen.

Johan upplever att han har blivit mycket vänligt bemött på KP måleri och målerifirman är i sin tur lika nöjda. För Egnahemsbolaget och Bygga Hems del har det länge varit en självklarhet att arbeta med samhällsansvar och för social hållbarhet och bolaget brinner för möjligheten att använda social hänsyn i upphandling i detta syfte. Därför är man mycket intresserade av social hänsyn i upphandling och glada över att fallet med måleritjänsten löpt ut så bra. Egnahemsbolaget är en del av Framtidskoncernen som i sin tur är en av samverkansparterna i pilotprojektet för social hänsyn.

"Men det är viktigt att se till de unika förutsättningarna i varje enskild upphandling", menar Ann-Charlotte som tycker det är viktigt att modellen inte blir för fyrkantig. Inom pilotprojektet är man ense med henne om detta. Den modell som har tagits fram är en grundmodell vars framgång vilar på att en dialog förs mellan upphandlande enhet och pilotprojektets stödfunktion redan i ett tidigt läge. Lika viktig är dialogen mellan upphandlare, stödfunktionen på Upphandlingsbolaget och leverantören när kontraktet väl tilldelats.

Arbetet med att använda social hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg i Göteborgs Stad har bara börjat, men där viljan finns är möjligheterna oändliga.