Länksamling

Upphandlingssidorna på goteborg.se (för dig som är företagare)

Temasidan för inköp och upphandling på Göteborgs Stads intranät (för dig som jobbar i Göteborgs Stad)

Upphandlingsmyndighetens sidor om sysselsättningsvillkor i upphandling (extern webbplats)

Göteborgs Stad (extern wepplats)
Här hittar du hemsideadresserna till de bolag och förvaltningar som ingår i pilotprojektet. Sök i högerkolumnen.

Konkurrensverkets svar på frågor om sociala hänsyn (extern wepplats)

Kammarkollegiets Upphandlingsstöd (extern wepplats)

EU-kommissionens handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (.pdf)