Ta del av exempel

Mallar och beskrivningar av genomförda upphandlingar
  • Fullständiga mallar för de krav- och villkorsformuleringar om social hänsyn som används i underlagen för upphandlingarna inom pilotprojektet finner du här.
  • Mer om hur upphandlingarna i praktiken gått till kan du läsa om i våra reportage och nyheter. De baseras på intervjuer med leverantörer, upphandlare, rekryteringsansvariga och anställda.
  • Tydliga processbeskrivningar finns också för upphandlingsprocessen, leverantörsprocessen och målgruppsprocessen under fliken "Så fungerar det".