Bilder och presentationsmaterial

Göteborgs Stads stödfunktion för modellen är ofta ute och föreläser och presenterar stadens arbete för representanter från offentlig förvaltning, näringsliv, sektor social ekonomi, branschorganisationer och många fler. Här finner du de en del av de presentationer, dokument och bilder som används vid kommunikationen.

Se den animerade filmen om modellen

Kontakta kundservice 031-366 37 00 om du har problem med att visa filmen.

Dokument för nedladdning

Alla dokument är arbetsdokument som kan komma att förändras. Kontakta stödfunktionen om det är något som är otydligt.
Mittuppslag folder 2015 webb

Material från pilotprojektet 2014-2015

Är du intresserad av att arbeta fram en liknande modell i er kommun eller verksamhet? Nedan hittar du dokument och presentationsmaterial som har använts i Göteborgs Stads arbete. Notera att viss information kan vara inaktuell.

Projektrapport och beslutat modellförslag som låg till grund för beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige 2016

Mittuppslag folder 2015. Så fungerar modellen!

Presentation av Göteborg Stads arbete med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg, 30 juni 2015 (.pdf)

Organisationsbild (.jpg)

Målgruppsprocessen steg för steg (.pdf)

Måldokument för pilotprojektet hösten 2013  – mål, delmål och indikatorer (.pdf)

Informationsblad för rekryterare att ge till arbetssökande (.pdf)