Andra samarbeten

Vill man som företag göra bra saker för samhället men inte kan anställa som fokus är inom social hänsyn i upphandling finns här en lista på andra saker men kan titta närmare på.

Praktikant
Det finns personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och som inte är nu redo att jobba. Dessa personerna kan vara aktuella för praktik för att komma igång på en arbetsplats. Då är syftet att komma igång, testa på, inte att det ska övergå till anställning. Kan vara att man inte arbetat på 10 år, svenska språket behöver övas upp eller annat liknande.

Business Region Göteborg (brg gbg)
De arbetar tillsammans med företag på olika sätt med social hållbarhet. Samtal och fika, studiebesök, ta emot en praktikant är exempel på hur man kan engagera sig.

Mentorskap
Gratis utbildning riktad till företag för att bli bra mentor t ex handledare för praktikanter.

CSRVästsverige
Nätverk för företag där man kan inspirera varandra till bra projekt.

Studiebesök
Kan man som företag ta emot studiebesök för att inspirera arbetssökande till sin bransch är detta uppskattat. Vi kan samla en grupp med arbetssökande och ert engagemang innebär att ta emot dem, visa dem runt och berätta om yrket, branschen. Behöver inte ta mer än en timme.

Komma till vår verksamhet
Som studiebesök fast tvärtom. Företaget kommer till oss och får berätta om branschen, yrket, vad som är viktigt när man söker arbete (vad företaget går på när de anställer) inför en grupp personer som vi samlat i våra lokaler.

Yrkesdörren
Där träffar arbetsgivare arbetssökande och hjälper dem med nätverk. Är en del av öppnadörren.

Event
Finns också event man kan delta på. Rekryteringsträffar där företag står bakom bord och arbetssökande går runt med CV. Till Opportunityday.