Andra samarbeten

Vill man som företag göra bra saker för samhället men inte kan anställa som fokus är inom social hänsyn i upphandling finns här en lista på andra saker men kan titta närmare på.

Business Region Göteborg (brg gbg)
De arbetar tillsammans med företag på olika sätt med social hållbarhet. Samtal och fika, studiebesök, ta emot en praktikant är exempel på hur man kan engagera sig.

Mentorskap
Gratis utbildning riktad till företag för att bli bra mentor t ex handledare för praktikanter.

CSRVästsverige
Nätverk för företag där man kan inspirera varandra till bra projekt.