Kommuner gjorde studiebesök – nyfikenhet stor på Göteborgsmodellen

Fredagen den 16/1 tog stödfunktionen för social hänsyn i Göteborg emot besök från ett 20-tal upphandlare och arbetsmarknadsansvariga tjänstemän från Borås Stad och flertalet halländska kommuner. Intresset för att använda social hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg blir allt större runt om i landet.  

Studiebesöket inleddes med att projektledare Maja Ohlsson och Jörgen Larzon gav en en presentation av pilotprojektet för social hänsyn i upphandling som samordnas från Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad.

Gemensamt för åhörarna, som kom från kommunala förvaltningar och bolag i Borås, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm, var ett intresse för möjligheten att använda social hänsyn i upphandling som ett sätt att komma tillrätta med ojämlikheter och arbetslöshet i utsatta områden inom respektive kommun. 

Projektledarna berättade först om pilotprojektets bakgrund och sedan om det arbete som har gjorts sedan starten i september 2013. De presenterade de krav- och villkorsformuleringar som tagits fram och beskrev konsekvenserna av arbetet både för individer, samhälle och företag. Dessa har också beskrivits i reportage och artiklar här på hemsidan. 

Positiv respons på modellens helhetsgrepp

Efter presentationen svarade projektledarna på frågor och en öppen diskussion följde. Deltagarna var särskilt positiva till projektets helhetsgrepp gällande integration och social hållbarhet på ett stadsövergripande plan. Också projektets breda samverkan med leverantörer, arbetsmarknadsverksamheter, bransch- och fackorganisationer, upphandlande enheter och social ekonomi inspirerade. 

"Att arbeta på detta sätt är inte bara "win-win" utan "win-win-win", kommenterade verksamhetsutvecklare Dzenan Ganic från Arbetslivsförvaltningen i Borås. 

"Inte bara kommer individer ut i arbete och får en förbättrad livssituation. Kommunerna sparar i det långa loppet också in pengar på samhällskostnader såsom försörjningsstöd och socialtjänst. Dessutom har även företagen mycket att vinna genom att modellen också syftar till kompetensförsörjning i branscher med kompetensbrist", utvecklade han.

Politisk uppbackning nyckel till framgång

"Styrkan i modellen är det politiska beslutet". Det konstaterade Bertil Jonsson, projektledare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad. Han fick starkt medhåll av projektledarna.

Arbetet inom pilotprojektet, kunde de berätta, föregicks av att flera tjänstemän med höga befattningar samt politiker från Göteborgs Stad gjorde studiebesök i London där man i flera större byggprojekt ställt krav på leverantörerna att anställa lokal arbetskraft. 

I Göteborgs Stads budget för såväl 2014 som 2015 står angivet inte bara att "upphandlingar med social hänsyn ska öka" utan också att målet är att minst 50 % av alla tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Pilotprojektet i sig inrättades som en åtgärd för ökad måluppfyllelse.

"Ett sätt att väcka intresse bland politiker och tjänstemän i era kommuner kan vara att uppmärksamma dem på den nationella konferensen i Uppsala som hålls i samband med de årliga arbetsmarknads- och näringslivsdagarna den 11 mars , föreslog Maja Ohlsson. Det kan ge en god inblick i vad som redan pågår på området och kanske leda till att nya modeller för social hänsyn i upphandling utvecklas, anpassade efter de olika förutsättningarna i den egna kommunen.

De besökande kommunerna arbetar på många olika sätt med social hållbarhet, exempelvis i anslutning till stadsplanering och i form av innovationsprojekt, men använder idag social hänsyn i liten eller ingen omfattning. 

Att döma av deltagarnas respons på presentationen av pilotprojektet i Göteborg dröjer det dock sannolikt inte länge innan vi får se fler initiativ i landet. Det kan få viktiga effekter för integrationen och den social hållbarheten i samhället. Offentliga myndigheters konsumentmakt är stor.