Jämlik stad – webbutbildning

Social hänsyn i upphandling i Göteborg har uppkommit utifrån och är en del av arbetet som Göteborgs Stad har med Jämlik stad. Det är ett av verktygen vi har att arbeta med jämlikhet inom staden. Ett av alla verktyg vi har i vår verktygslåda.

Vad är jämlik stad, vem har ansvaret och varför är detta arbetet viktigt. Det och mycket mer har man gjort en utbildning på som är öppen för alla.

Klicka här: Webbutbildning – jämlik stad.

Ett snabbt sätt att få mer insikt och kunskap om  arbetet som sker. För mer information om arbetet gå in här http://goteborg.se/jamlikt