Hon fick jobbet genom upphandling efter tre år i arbetslöshet

Efter tre års arbetslöshet fick Sousan Elmisarabi, 58, ett jobb tack vare Göteborgs Stads modell för social hänsyn. Men framtiden är osäker.

– Tyvärr vet jag inte vad som händer efter sommaren, säger hon.

Sousan Elmisarabi kom till Sverige från Iran 2009 och fick uppehållstillstånd två år senare. Hon beskriver det som en stor lättnad när hon till slut kunde börja arbeta som handledare och språkstödjare på utbildningsföretaget SVEAS, Svenska för alla, i Göteborg.

– Nu är jag en del av samhället, jag har kontakt med andra människor. Och min svenska har blivit så mycket bättre.

Det var förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som i upphandlingen ”Mångfald med kvalitet” ställde krav enligt modellen social hänsyn, när SVEAS skulle rekrytera.

Dock riskerar Sousan Elmisarabi att blir arbetslös igen, hennes avtal går ut i juni 2018.

– Det känns inte bra att behöva lämna. Jag kan inte bara sitta hemma, säger hon och har siktet inställt på att hitta ett nytt jobb.

När kan sysselsättningskrav ställas i en upphandling?

Krav på sysselsättning kan ställas när en upphandlande enhet gör en tjänsteupphandling, entreprenad eller förnyad konkurrensutsättning.

De upphandlingar som berörs av modellen är endast de som har en utförandeperiod som sträcker sig längre än fyra månader och där uppdraget kräver mer än en anställd. Ett allmänt riktmärke finns också om en anställd via social hänsyn per 2-10 anställda för genomförandet av uppdraget, därefter en per 10 anställda.