Har vi rätt verktyg för att lyckas?

19-20 september kommer det vara en nationell konferens om Socialt byggande i Göteborg. Ett av seminarierna kommer handla om kommunernas arbete och ifall vi har rätt verktyg för att lyckas.

Göteborgs Stad arbete med social hänsyn i upphandling kommer vara en av de sakerna som kommer lyftas fram och diskuteras.

Konferensen närmar sig och platserna går åt. Kom och lyssna på oss!

Socialt byggande – och modernt självbyggeri

Läs mer om konferensen https://socialtbyggande.se