Göteborgs Stad och SKL ordnar konferens i Uppsala

Göteborgs Stad har genom pilotprojektet för social hänsyn i upphandling fått förtroendet från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att i samverkan med anordna en nationell halvdagskonferens. Ämnet är "Social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg". Se programmet i sin helhet nedan.

Foto: Alexander Cahlenstein
"Social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg"
Nationell konferens i Uppsala 11/3
Tema:
Hur kan offentlig upphandling vara ett verktyg för att få fler ur prioriterade målgrupper att komma i anställning och egenförsörjning? Hur fungerar juridiken? Hur kan man skapa hållbara processer för upphandlare, leverantörer och arbetsmarknadsansvariga? Välkomna till en konferens där ni får inspiration och kunskap om dessa frågor och hur social hänsyn i upphandling blir en god affär för samtliga aktörer.    

Arrangörer: Sveriges Kommuner och Landsting och Göteborgs Stad

Moderatorer: Maja Ohlsson och Jörgen Larzon, Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad

Plats: SF Bio Spegeln, Uppsala

Program

13.00-13.05 Inledning: Vivi Libietis, Sveriges Kommuner och Landsting och Avdelningschef Lisbeth Ringdahl, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

13.05-13.25 Översiktlig presentation av gällande juridik och regelverk.

Upphandlingsjurist Charlotta Ståhlberg, Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad

13.25-13.55 Om Göteborgsmodellen: Göteborgs Stad satsar på social hänsyn i offentlig upphandling för att främja kompetensförsörjning och en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.

Projektledare Maja Ohlsson och Jörgen Larzon, Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad

13.55-14.20 Inspirationsföreläsning: om människors lika värde i ord och handling: Alla har vi stor betydelse för åt vilket håll vårt land ska utvecklas. Social hänsyn i upphandling är därför ett enkelt men viktigt verktyg.

Utvecklingsledare Seroj Ghazarian, Göteborgs Stad

14.20-15.00 Mingelfika (Två utställningsbord: ArbVux Göteborgs Stad och Tuve Bygg AB)

15.00-15.20 Valbara seminariepass

A. Stockholmsmodellen
Strateg Carin Carlsson, enheten för upphandling och konkurrens Stockholms stad, upphandlingssamordnare Johnny Ridemar och samordnare Maria Tesarz, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad.

B. Juridiskt fördjupningspass för upphandlare

Upphandlingsjurist Charlotta Ståhlberg,  Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad

15.20-15.30 Kort paus och förflyttning från lokal B till lokal A

15.35-16.20 Leverantörs- och företagarperspektivet 

Från Göteborg: Inköpschef Mats Andreason, Higab Göteborgs Stad, VD Henrik Ekman och HR-ansvarig Susanne Brattelius, Tuve Bygg AB

Från Stockholm: Hur arbetar ett av Sveriges största bostadsbolag kring frågor om social hänsyn i upphandling. Medverkar gör representant för Svenska Bostäder

16.20-16.55 Avslutningsanförande: Civilminister Ardalan Shekarabi (20 min + frågor)

16.55-17.00: Avslutning: Vivi Libietis, Sveriges Kommuner och Landsting och Avdelningschef Lisbeth Ringdahl, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

Kontakt & anmälan:

Anmälan via SKL (extern webbplats)

För frågor kontakta moderatorer Maja Ohlsson och Jörgen Larzon här