Referensgrupp för leverantörer bildad efter frukostmöten

En referensgrupp med leverantörer har bildats vars syfte är att bistå pilotprojektet för social hänsyn i upphandling. Gruppen bildades efter att tre frukostmöten för leverantörer hållits i höst. 

Under hösten har stödfunktionen för social hänsyn hållit tre frukostmöten för leverantörer i Upphandlingsbolagets lokaler på Kungsgatan. På mötena informerade stödfunktionen om vad anställningsmodellen för social hänsyn innebär rent praktiskt, och mycket utrymme lämnades åt dialog, diskussion och frågor. Inbjudan gick i första hand till redan etablerade leverantörer hos de bolag och förvaltningar som ingår i pilotprojektet.

Frukostmötena var mycket givande och har lett till att en referensgrupp med leverantörer för projektet nu har skapats. Syftet med referensgruppen bestående av leverantörer från olika branscher är att verka rådgivande för och bistå projektledarna i utvecklingen av modellen för social hänsyn som tas fram inom pilotprojektet.  En bred samverkan med näringsliv och branschorganisationer är avgörande för att den modell för social hänsyn i upphandling som tas fram ska bli långsiktigt hållbar. Det finns också idéer om att hålla ett större seminarium i samverkan med leverantörer. 

Vill du vara med?

I den referensgrupp med leverantörer som har bildats finns fortfarande utrymme för representanter för vissa branscher. Då de flesta planerade upphandlingar inom pilotprojektet rör bygg- och anläggning tar vi gärna emot intresseanmälningar om deltagande i referensgruppen främst från företag inom eller angränsande till byggbranschen.

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till maja.ohlsson@uhb.goteborg.se.
Skriv "Intresseanmälan referensgrupp leverantör" i ämnesraden och ange företag/organisation samt kontaktuppgifter.