Finska kommuner i ESF-finansierat projekt för anställningskrav

Projektledaren för nystartade projektet ”Jobs through Public Procurement” vid National Insititute för Health and Welfare (THL) i Helsingfors, besökte i måndags Upphandlingsbolaget i Göteborg för att få tips och råd om anställningskrav. Målet med det finska projektet är att inom två år skapa sysselsättning för minst 100 personer genom upphandling.

Eeva Mielonen, projektledare för nystartade projektet ”Jobs through Public Procurement” vid National Insititute för Health and Welfare (THL) i Helsingfors, besökte i måndags stödfunktionen för social hänsyn vid Upphandlingsbolaget i Göteborg.

- Jag läste om Göteborgs Stads projekt på internet och såg att ni just genomfört det som vi nu startar. Därför ville jag besöka projektledarna här och få lite tips och råd, säger Eeva.

Fyra kommuner – Esbo, Vanda, Helsingfors och Uleåborg – ingår i det finska projektet vars mål är att inom två år skapa sysselsättning för minst 100 personer genom upphandling. Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

- Minst hälften ska vara riktiga anställningar men det kan också handla om praktik och lärlingsplatser, berättar Eeva.

Projektet i Göteborgs Stad, som avslutades i augusti i år, har sammanlagt lett till att 133 anställningar skapats hos stadens leverantörer sedan augusti 2014.

- Det är väldigt imponerande att höra att ni redan lyckats få till stånd så många anställningar, säger Eeva.

Efter att ha tagit del av en presentation om Göteborgsarbetet säger Eeva att hon tycker det har varit särskilt inspirerande och hoppingivande att höra att intresset och mottagandet för anställningskraven varit såpass positivt bland leverantörer.

- I de finska kommunerna är man försiktiga med att ställa krav på företagen eftersom man tycker de redan har det för svårt, men jag tycker inblicken i ert arbete visar på att anställningskrav inte alls behöver stå i motsats till ett gott företagsklimat.

Med en hög och stigande arbetslöshet i Finland tror Eeva den här typen av insatser är viktiga.

- Särskilt viktigt är att vi inte bara skapar praktikplatser utan riktiga jobb, säger hon.

Eeva frågar projektledarna vid Upphandlingsbolaget vilka råd de skulle vilja skicka med till Finland.

- Vi har hela tiden har sett till att samtala med alla involverade och anpassa kravformuleringar och arbetsgångar efter de förutsättningar som råder i olika branscher, projekt och organisationer, svarar Maja Ohlsson, projektledare i Göteborgs Stad. Det är viktigt att människor har möjlighet att tycka till och vara med. Den politiska uppbackningen har varit till stor hjälp också.