Ett år efter kravet i upphandlingen – hur gick det för Farzad?

För ett år sedan var Farzad Anoshepour osäker på framtiden och hade inga stora förhoppningar. Nu har han fått fast jobb och är en av dem som ser till att den nya Hisingsbron kommer på plats.

– Det känns som jag har fått ett större värde, säger han.

Farzad Anoshepour
En månads praktikplats blev ett års visstidsanställning som nu blivit ett fast jobb för Farzad Anoshepour. Här visar han upp modellen av den nya Hisingsbron.

Farzad Anoshepour, 31, visar runt på Skanskas projektkontor i Frihamnen. Projektet gäller just den nya Hisingsbron som ska vara klar att tas i bruk 2022. Från sitt skrivbord har han utsikt över älven och Göta älv-bron som ska rivas och ersättas av den nya bron. Det går också att urskilja delar av det som ska bli göteborgarnas nya älvförbindelse som växer fram i skuggan av den gamla bron.

Vi träffas en måndag förmiddag i januari och Farzad har haft en trevlig helg, inte minst tack vare det besked han fick av sin chef Henrik Gerber under fredagens medarbetarsamtal.

 Han berättade att jag skulle få fast anställning från och med första mars. Jag blev så glad, jag hade svårt att koncentrera mig på resten av medarbetarsamtalet, säger Farzad.

Det såg annorlunda ut för Farzad för några år sedan. Han kom efter i sina studier och hamnade i arbetslöshet, som var svår att ta sig ur. Tiden utan arbete påverkade hans självkänsla och självförtroende.

– Jag skämdes nästan och min familj var orolig för mig.

Krav på social hänsyn

Den fasta anställningen blev verklighet tack vare kravet på social hänsyn i Trafikkontorets upphandling av bygget av den nya Hisingsbron.

Farzad såg byggföretagets annons där de sökte någon som behärskade CAD, ett dataprogram för tekniska ritningar.

– Jag tänkte att det skulle kunna passa mig men jag visste egentligen inte.

Jag kan knappt förklara den glädjen, det var som att få en ny chans i livet, säger Farzad.

Han kom på intervju och blev en av två som gick vidare och fick en praktikplats på en månad.

– Jag kan knappt förklara den glädjen, det var som att få en ny chans i livet.

Farzad beskriver det som mer än ett jobb, det var en livräddare, säger han. Och han vill att fler ska få veta att det finns stöd att få om man hamnar i en svacka.

När den första månaden var över blev Farzad visstidsanställd ett år. I början av 2018 blev frågan om förlängning aktuell. Då erbjöd Henrik Gerber honom fast jobb.

– Farzad har de kvalitéer som vi vill investera i, han har datakunskaper, är engagerad och har en bra inställning, säger Henrik Gerber.

Jag hade själv aldrig hittat Farzad, utan bara gjort som vanligt och lagt upp en profil på Linkedin, säger Henrik Gerber, Farzads chef på Skanska.

Det var första gången Henrik kom i kontakt med Göteborgs Stads modell för social hänsyn som ska tillämpas i minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar. Målet är att fler ska få en chans att närma sig arbetsmarknaden och därmed bidra till den sociala integrationen. Modellen ska också hjälpa de leverantörer som anlitas för att hitta arbetskraft.

Henrik och Farzad
Enhetschefen Henrik Gerber och Farzad.

– Jag hade själv aldrig hittat Farzad, utan bara gjort som vanligt och lagt upp en profil på Linkedin, säger Henrik Gerber.

Istället blev han kontaktad av stödfunktionen för social hänsyn på Inköp och upphandling, dåvarande Upphandlingsbolaget, och fick information om hur han skulle gå till väga.

– Det fungerade bra, de hade en plan, säger han.

Mycket mer än ett jobb

Farzad är sedan länge varm i kläderna, han beskriver sitt jobb som administrativt; han ser till att uppdateringar blir gjorda, stöttar projekteringen, och gör ritningar tillgängliga, bland annat.

– Alla blir glada över att få ett jobb men för mig är det så mycket mer, säger han.

Det fanns en tid när han inte vågade tro på att det skulle sluta så här. Han berättar om hur han drömde om att bli energiingenjör. Nu siktar han på att så småningom flytta till en annan lägenhet och skulle gärna ta en tripp till New York. Och så vill han engagera sig och bidra genom att bli volontär eller fadder för unga.

– Förhoppningsvis har jag en lång karriär framför mig, Här finns möjlighet att klättra, Skanska är ju ett stort företag. De har till och med energiingenjörer, säger Farzad och ler.

Om modellen social hänsyn

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling inleddes som ett pilotprojekt som varade från hösten 2013 – till hösten 2015. Sedan dess har modellen använts i skarpt läge av upphandlande verksamheter i Göteborgs Stad.

Målet är att i samverkan med projektinsatser utifrån ett hela-staden-perspektiv stärka integrationsprocessen i Göteborg. Insatserna ska leda till inkluderande bemötande, ökat förtroende för offentliga myndigheter och fler i arbete och sysselsättning.