Byggutbildningen – en väg till jobb för Moliid?

När Moliid flydde inbördeskriget i Somalia 2009 lämnade han sitt jobb som elektriker bakom sig. Efter en lång tid i arbetslöshet och utan möjligheter till yrkesvalidering bestämde han sig i vintras för att vidareutbilda sig till plåtslagare. Moliid är idag en av 34 elever på det byggprogram som kommit till via arbetet med social hänsyn i Göteborgs Stads upphandlingar.

Det har gått ett halvår sedan byggutbildningen hos anordnaren Movant startades i Göteborg. För elevernas del är det snart dags för de första åtta veckornas praktik, och jag har bett att få prata lite närmare med en av dem.

- Du ska få träffa en kille som heter Moliid, säger rektor Petra Rydbacken när hon tar emot mig i Movants lokaler. Han är jätteduktig, tillägger hon sen och berättar att hon och lärarna har blivit imponerade över hans handlag såväl som personliga utveckling.

Innan jag får träffa Moliid uppdaterar Petra mig på nuläget i utbildningssatsningen. Hon berättar att samarbetet med Upphandlingsbolaget fungerar bra och att många företag visar stort intresse för de blivande lärlingarna. Kommunens bolag och förvaltningar hjälper till med att hitta APL-platser åt de sammanlagt 34 eleverna hos sina leverantörer.

- Tanken är att det ska finnas en röd tråd genom utbildningen, APL-platserna och tillskapandet av lärlingsanställningar via Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar, förklarar hon.

Moliid flydde kriget i Somalia

Efter en stund kommer en lång man med mössa och hörselskydd på huvudet in och presenterar sig som Moliid. Han har just varit i verkstan där eleverna spenderar mycket av sin utbildningstid. Moliid har en avslappnad utstrålning och vårt samtal flyter lätt från första stund. 

Moliid Mahamud Ismail var 24 år gammal när han flydde till Sverige från Somalia i mars 2009.

- Det gick inte att stanna, säger han. Hotet från Al-Shabab och kriget mellan de olika stammarna gjorde att vad som helst kunde hända. Man var rädd.

Moliid reste ensam till Sverige, men hade kontakt med släktingar som redan bodde här.

- De finns överallt, säger han och skrattar.

Väl i Sverige skickades Moliid till Kopparberg där han bodde under de första åtta månaderna. Efter ett halvår fick han uppehållstillstånd och kunde börja studera svenska på allvar. Han flyttade till Göteborg. Idag bor han i närheten av Selma Lagerlöfs torg.

"Man kan göra allt om man är frisk"

Innan Moliid kom till Sverige arbetade han som elektriker i Mogadishu. Senast i fjol försökte han få sin elektrikerutbildning validerad, men utan framgång. Istället hörde Arbetsförmedlingen av sig med frågan om han var intresserad av den nystartade byggutbildningen.

- De sa att det inte ingick elektronik på programmet men jag tänkte att det ändå kunde vara bra att samla mer kunskap inom bygg, förklarar han.

Moliid tycker om att arbeta med händerna och är nöjd med att få vidareutbilda sig inom byggbranschen.

- Även om jag haltar kan jag använda händerna, säger han och ler stort.

Moliid hade polio som barn vilket har lett till en partiell förlamning i ena benet.  Han berättar att det gör ont ibland men att det inte medför några begränsningar i jobbet.

- Man kan göra allt bara man är frisk, säger han.

Tack vare sin yrkesbakgrund var det lätt för Moliid när han och de andra eleverna fick prova på olika inriktningar på byggprogrammet under de första veckorna.

- Jag har arbetat på många byggen förut och sett hur olika arbeten går till – allt från murning och armering till målning, förklarar han. Inriktningen Moliid sedan valde blev plåtslageri.

- Jag valde det eftersom det är nytt för mig. Det är bra att kunna många olika saker, säger han.

Som plåtslagare kan man inom programmet välja antingen byggplåt eller ventilationsplåt. Moliid valde inriktning ventilation.

- Byggplåt innebär att man är mycket på taket och jag gillar inte höga höjder, skrattar han.

”Hur ska du klara praktik när du inte har klarat SFI?”

Moliid har aldrig har haft ett avlönat jobb i Sverige. När han under de första åren studerade Svenska för Invandrare (SFI) och fick höra talas om möjligheten att göra praktik blev han genast intresserad, men fick veta att det inte var ett alternativ för honom.

- Hur ska du klara praktik när du inte har klarat SFI? svarade de, berättar Moliid.

Istället fick han hålla sig till språkstudierna i flera år.

- Det tog lång tid och var inte så lätt för mig. Jag tror problemet är att man måste höra språket mycket, men jag hade nästan ingen kontakt med svenskar, säger han.

Så småningom fick Moliid möjlighet att läsa en Industriteknisk yrkesutbildning via Arbetsförmedlingen. I utbildningen ingick praktik, men till tyvärr uteblev den för Moliids del även denna gång.

- Jag tror det också var för att jag inte kunde svenska så bra, säger Moliid och ser lite nedstämd ut.

Där och då lät han sig dock inte slås ned. Istället satte han igång med att söka jobb. Under många månader i sträck skickade han minst 20 ansökningar om dagen.

- Jag sökte allt! Som diskare, tekniker, miljövärd, elektriker, väktare. Man kan inte bara ligga och sova – det behövs lite rörelse, säger han och ler igen.

Efter en lång tid utan något erbjudande om intervju gick Moliid tillbaka till Arbetsförmedlingen och bad dem hjälpa honom med praktik för att öka chanserna till jobb.

I oktober 2014 fick Moliid till sist möjlighet att praktisera två månader som miljövärd för Bostadsbolaget. Han tog hand om utomhusmiljön i ett av deras bostadsområden och gjorde allt från att måla bänkar och städa till att reparera saker.

Engagemang med sikte på självförsörjning

Snart ska Moliid åter ut på praktik, den här gången inom Byggprogrammet på Movant. Han ser fram emot att få öva på det han läst om och testat på i verkstaden.

Det märks att Moliid är en engagerad elev. Han pratar mycket om de olika böckerna och berättar om sin studieteknik. Svenskan är fortfarande en utmaning men det går bättre och bättre.

- Det finns många ritningar och bilder i böckerna, det är bra. När jag läser händer det att jag inte förstår, men då brukar jag först försöka hitta information själv. Jag skriver ner vad jag måste lära mig och hittar egna vägar. Om det ändå inte blir rätt frågar jag lärarna.”

Byggutbildningen hos Movant ger goda utsikter för att få arbete eftersom det bara är bristyrken som lärs ut. Därtill kommer kommunen i sina affärer att ställa krav på leverantörer att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ändå går inget att ta för givet. Till hösten ska Moliid göra ett nytt försök med körkortet för att ytterligare öka chanserna att få jobb. Att bli självförsörjande är målet.

- Det är de som jobbar – deras pengar – man lever på annars, och det känns inte bra, säger han.

Samtidigt är han tacksam över att skattesystemet och socialtjänsten finns och menar att det är bra att samhället hjälper de som inte har någonting.

Drömmen om ett gott liv

Moliid har mycket självdistans och humor och jag slås av hur outtröttlig han verkar. När jag frågar vad han ser sig själv göra om fem år är hans svar försiktigt hoppfullt.

- Fem år är en kort tid. Men hoppas att jag jobbar. Om jag inte får jobb direkt efter utbildningen kommer jag fortsätta söka, svarar han.

Jag frågar om vad han drömmer om i framtiden, om han skulle få arbete.

- Ett bra liv, hus och bil, svarar han. Kanske en båt!

Sen säger han att han också drömmer om att få resa.

- Jag var hos en läkare en gång som sa att jag behöver mer vitamin D, så jag måste resa till solen, skämtar han. Men sen kommer det fram att han lika väl tänka sig att besöka björnar i Sibirien.

Somalia är inte aktuellt förrän det stabiliseras.

- Kanske åker jag dit någon gång, men alla måste känna att man hör hemma i det land man bor i, menar han. Sverige är hans hemland nu.

”Kanske kan vi göra något nytt i världen”

Jag undrar om Moliid har några tankar om hur integrationen och mottagandet av invandrare och flyktingar i Sverige skulle kunna förbättras. Då säger han att det är viktigt att komma ihåg att de som kommer hit är alla väldigt olika och att man behöver tillvarata kompetensen hos de som kommer hit.

- Det finns alla sorters invandrare - de som är duktiga, de som är medel och de som är dåliga, precis som här. Men det skulle vara bra om de som kommer hit får chans att visa vad de kan, säger Moliid. Vi kanske kan göra något nytt i världen!

Vad gäller rasism tycker Moliid inte det är någon skillnad här än på andra platser i världen.

- Det finns överallt, säger Moliid och dröjer sig inte kvar vid ämnet. 

På byggprogrammet har han fått många nya vänner och han trivs väldigt bra.

- Men jag umgås mer med de som också kommer från andra länder. Kanske är jag lite blyg med svenskan fortfarande, säger Moliid och ler lite ursäktande.

 

Text och bild: Cecilia Jonasson