Alla inlägg av Stödfunktionen

Socialt byggande och modernt självbyggeri

19-20 september anordnas en nationell konferens i Göteborg om socialt byggande och modernt självbyggeri.

Förutsättningar och hinder kommer tas upp, nationella och internationella exempel, forskning inom ämnet och mycket mer. Detta kan vara ett sätt att komplettera den bostadsmarknad vi idag har.

Boverket har undersökt frågan och konstaterat att det är bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner (svt). Stefan Ingves har sagt att bostadspolitiken inte alls fungerar bra (breakit). Att det råder stor personalbrist inom byggsektorn försvårar också planerna på att bygga tillräckligt med bostäder (dmh). Detta är exempel på att nya sätt måste testas, prova och utmana de traditionella förhållningssätt och processer vi arbetar utifrån idag. Självbyggeri kan vara en del av detta.

På konferensen kommer nationella och internationella exempel diskuteras. Forskning inom området tas upp och förutsättningar respektive hinder diskuteras.

Läs mer och anmälan sker via denna länk: https://socialtbyggande.se/

Socialt byggande och modernt självbyggeri. Konferens 19-20 september 2019.

Video: Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de?

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

2 maj 2019 hade de en träff i Stockholm där de diskuterade social hänsyn i offentlig upphandling. Presentationerna spelades in och kan ses via länken nedan. Där kan man också ladda ner bilderna som användes.

 https://www.sns.se/aktuellt/sysselsattningskrav-i-offentliga-upphandlingar/

 

Ny specialist på social hållbarhet till stödfunktionen för social hänsyn

Med bakgrund från Social Resursförvaltning och god erfarenhet av samverkan mellan civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor börjar Anna Jansson sin nya roll på Inköp och upphandling. I rollen ingår att vara en del av stödfunktionen för social hänsyn i upphandling.

Stödfunktionen, som drivs av förvaltningarna Inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, är stöd för de förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som vill skapa anställningar genom krav på social hänsyn i upphandling. I sin nya roll på Inköp och upphandling blir Anna huvudansvarig för stödfunktionen.

Anna har tidigare arbetat med samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och det offentliga på enheten Organisationsstöd för social hållbarhet på Social Resursförvaltning. Där jobbade Anna framför allt med den delen av civilsamhället som berör sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag, vilket till stor del handlade om att skapa förutsättningar för arbete.

– Jag brinner för arbetsintegrering och vet att vi genom att få ut människor i arbete skapar ett mer jämlikt Göteborg, säger Anna.

Sedan tidigare har förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) tillsatt resurser för att kunna omhänderta den del av arbetet med social hänsyn som gäller koordinering och planering av utbildnings- och kompetensbehov samt rekrytering av arbetslösa. Representant för ArbVux är Sami Thuresson som blir Annas närmsta kollega. Tillsammans utgör de Göteborgs Stads stödfunktion för social hänsyn i upphandling.