Arbetsrättsliga villkor i upphandling för konkurrens på lika villkor

Att konkurrensen fungerar och företag konkurrerar med schyssta villkor är viktigt. Tyvärr visar undersökning att så inte alltid är fallet.

Det är viktigt att alla som arbetar med upphandlingar eller krav i upphandlingar gör sitt för att konkurrensen ska vara sund och transparant.

Ställer man krav är det också väldigt viktigt att den följs upp så att man inte ställer krav som man inte hinner följa. I värsta fall kan det vara så att ett företag inte ger anbud på en upphandling pågrund av krav man ställt och visar det sig att man i slutändan inte följt upp det kravet för leverantören som vinner anbudet bli situationen väldigt knepig. Då kan upphandlingen bli överprövad och allt får göras om.

Upphandlingsmyndigheten har uppmärksammat denna frågan i GP debatt. De har också  arbetat med en nationell modell som kommuner kan använda sig av angående social hänsyn i upphandling.