Denna sidan har flyttats och inga länkar på sidan fungerar längre.

Allt material har nu flyttats till följande sidor: 

Denna sidan riktar sig nu till externa parter t ex leverantörer till staden. 

Denna sidan riktar sig till upphandlare. 

 

Behöver du ytterligare hjälp kontakta Göteborgs Stads stödfunktionen på
031-366 37 00 eller
socialhansyn@ink.goteborg.se

Skuggor uppljusad

 

 

Social hänsyn i upphandling innebär i korta drag att kommunen ställer krav i sina offentliga upphandlingar så att diskussion kan göras med leverantörerna som tilldelas kontrakten angående det arbete kommunen gör med arbetssökande personer. 

Sedan 2016 ska alla bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad arbeta efter modellen. Fokus ligger vid att skapa anställningar hos stadens leverantörer för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg. 

Upphandlingsmyndigheten har som stöd arbetat fram nationellt material i detta arbete. 

Göteborgs Stad satsar på social hänsyn i upphandling för att främja kompetensförsörjning för en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.