Planerar du ställa sysselsättningskrav i din upphandling?

Kontakta Göteborgs Stads stödfunktion för modellen social hänsyn på 031-366 37 00. Ta alltid kontakt med stödfunktionen i god tid innan du påbörjar din upphandling.

Skuggor uppljusad
Om webbplatsen

Denna webbplats är till för dig som vill veta mer om eller ska ställa krav enligt Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling. Sedan 2016 ska alla bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad arbeta efter modellen. Fokus ligger vid att skapa anställningar hos stadens leverantörer för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg. 

Så fungerar Göteborgs Stads modell

Röster ur pilotprojektet

Många aktörer har berörts av arbetet med att skapa anställningsmöjligheter genom social hänsyn i upphandling inom Göteborgs Stads pilotprojekt. Här kan du ta del av kommentarer från de inköpsansvariga, leverantörer, nyanställda och arbetsmarknadsaktörer som varit med under tiden då modellen utformades perioden augusti 2013 - augusti 2015.

Till "Röster ur projektet"

 

.jpg

Göteborgs Stad satsar på social hänsyn i upphandling för att främja kompetensförsörjning för en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.