Stöd till upphandlare

I Göteborgs Stad är förhoppningen att de arbetsmetoder och den modell som nu arbetas fram efter avslutat pilotprojekt ska kunna omfatta hela staden. Därför är också du som inköpare eller upphandlare inom någon av de förvaltningar eller bolag som inte tillhör projektet varmt välkommen att redan nu kontakta stödfunktionen om du vill använda dig av någon av de skrivningar som tagits fram på förslag.

På våra kommunikationssidor kan du ladda ner material för vidare spridning, ställa frågor, anmäla ditt intresse för vårt nyhetsbrev eller hitta kontaktuppgifter och länkar.

Till sidorna för kommunikation