Vad händer efter tilldelningsbeslut?

För att en upphandling med sociala krav eller villkor på anställning ur de prioriterade målgrupperna ska bli framgångsrik och för att både upphandlare och leverantörer ska kunna känna förtroende för modellen är det viktigt att känna till vad som händer när tilldelningsbeslut väl har fattats. Inom pilotprojektet kallar vi den process som handlar om att identifiera personer ur målgrupperna, matcha dem för de tjänster som tillkommer, eventuellt utbilda dem och slutligen stödja leverantören i rekryteringsprocessen för ”Målgruppsprocessen”.

Du kan läsa mer om målgruppsprocessen på denna sida