Stöd till leverantörer

Stödfunktionen har till uppdrag att stödja leverantörer. På våra kommunikationssidor kan du ladda ner material för vidare spridning, ställa frågor, anmäla ditt intresse för vårt nyhetsbrev eller hitta kontaktuppgifter och länkar.

Till sidorna för kommunikation

Den modell som tas fram inom projektet ser särskilt noga till leverantörens behov av endast en kontaktyta som kan bistå med rekrytering och uppföljning samt ansvara för kontakter med arbetsförmedling inför eventuell prövning av rätten till arbetsmarknadsåtgärder.