Välkommen!

Denna sida vänder sig till dig som vill veta mer om Göteborgs Stads gemensamma modell för social hänsyn i upphandling. Fokus ligger på att skapa anställningar för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning hos leverantörerna.  Arbetsmetoder och krav- och villkorsformuleringarna togs fram inom ramen för ett pilotprojekt 2013-2015. Fr o m 2016 implementeras modellen successivt i alla bolag och förvaltningar.  Denna form av socialt ansvar i offentliga affärer syftar till att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i staden. 

Så fungerar Göteborgs Stads modell

 

Skuggor uppljusad

Röster ur projektet

Många aktörer har berörts av arbetet med att skapa anställningsmöjligheter genom social hänsyn i upphandling inom Göteborgs Stads pilotprojekt. Här kan du ta del av kommentarer från de inköpsansvariga, leverantörer, nyanställda och arbetsmarknadsaktörer som varit med under tiden då modellen utformades perioden augusti 2013 - augusti 2015.

Till "Röster ur projektet"

 

.jpg

Göteborgs Stad satsar på social hänsyn i upphandling för att främja kompetensförsörjning för en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.